Drobečková navigace

Úvod > MAS > O MAS

O MAS

Místní akční skupina (tj. MAS) Slezská brána je zapsaný spolek, jehož členy jsou jednotlivé obce a města, dále neziskové organizace, podnikatelské subjekty a organizace zřizované obcemi. Jeho náplní je podpora místního partnerství formou účelného rozdělování evropských dotací na projekty, které zajišťují komunitně vedený místní rozvoj a vedou ke všeobecnému rozvoji území MAS, které aktuálně tvoří devět obcí mezi Ostravou, Havířovem a Frýdkem-Místkem.

Rozloha území MAS Slezská brána činí 76,86 km2.MAS znaky - color.png

MAS slezská brána byla založena 20. září 2012 na zasedání ustavující Valné hromady ve Sviadnově. Tomuto zasedání předcházela iniciační pracovní schůze 25.5.2012 ve Sviadnově, kde byly položeny základy nové MAS pod metodickým dohledem MAS Pobeskydí. MAS Slezská brána byla standardizována v roce 2015 a vstoupila tak aktivně do programového období 2014-2020. V roce 2015 byly zajištěny personální kapacity pro chod kanceláře a v roce 2016 byla zahájena realizace projektu „Provozní výdaje“ (reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0000470). V následujících letech MAS začala plnit svou hlavní funkci – vyhlašovat výzvy v oblasti CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

Princip místního partnerství a význam MAS

MAS Slezská brána má za úkol ve shodě s ideály metody LEADER propojovat aktivity jednotlivých aktérů a v systémové komunikaci plynule podpořit synergii jednotlivých aktivit na svém území. Množství zdejších partnerství může vzhledem k různému zaměření a kapacitám vést ke konfliktům, které partnerské strategické plánování dovede nejen obejít, ale také jim předcházet.

MAS Slezská brána představuje efektivní nástroj spolupráce všech zainteresovaných sektorů společnosti. Důraz na plánování a realizaci projektových aktivit prostřednictvím MAS přesahuje úroveň lokální politiky a zapojuje potřeby místních aktérů do regionální politiky rozvoje vyšších územních celků. MAS Slezská brána hodlá prohlubovat komunitní spolupráci hledáním nových prostředků zapojování místních aktérů, zavádět moderní přístupy diskuzí s veřejností prostřednictvím workshopů, konferencí, seminářů a kulatých stolů, informačních a poradenských center atd.

MAS v programovém období 2014-2020

Ve svém prvním programovém období se MAS Slezská brána plně institucionalizovala a aktivně se podílela na CLLD rozvoji svého území vyhlašováním výzev v operačních programech IROP (Integrovaný regionální operační program), PRV (Program rozvoje venkova) a OPZ (Operační program Zaměstnanost). Ve výzvách MAS podpořila celkem 27 úspěšně zrealizovaných projektů v celkové hodnotě poskytnutých dotací ve výši 43.206.288,- Kč. Široké spektrum zaměření těchto projektů mělo pozitivní dopad na rozvoj infrastruktury členských měst a obcí, rozvoj rekreace a turistiky, podnikání, zemědělství a potravinářství a měly též pozitivní dopad na podporu boje s nezaměstnaností a aktivizaci rodinného života obyvatel v území MAS. Přehled podpořených projektů naleznete na těchto stránkách v samostatné záložce PODPOŘENÉ PROJEKTY.

MAS v programovém období 2021-2027

V tomto programovém období MAS slezská brána naváže na široké spektrum témat podpořených v předchozím obodbí. V souladu s novým strategickým plánem bude realizovat komunitně vedený místní rozvoj v duchu metody LEADER. Operační programy, v kterých bude MAS realizovat CLLD najdete v samostatné záložce na těchto stránkách (ZDE).