Home

       


Děti v přírodě

V areálu myslivecké chaty Ve Forotě 464 ve Václavovicích byly vybudovány dva přístřešky se sedáky pro děti a tři názorné panely s přehledem listnatých a jehličnatých stromů, včetně keřů rostoucích v našem lese. Projekt podpořil bezpečnou zónu pro lesní vzdělávání a trávení volného času pro všechny kategorie dětí školkou nebo školou povinné. Jedná se o nový prostor pro děti, které nebudou jen sedět u počítačů a tabletů, ale budou poznávat skutečnou přírodu.

Zároveň Vás všechny zvu do tohoto nového prostředí myslivecké chaty, kde si třeba jen tak v klidu posedíte. Celý areál je volně přístupný, zvyšuje turistický potenciál okolí a je součástí MAS Slezská brána, což je instituce, která sdružuje devět okolních obcí regionu. Jejím hlavním programem je rozvoj venkova a o to se také snažíme.

Projekt byl zprostředkován Místní akční skupinou Slezská brána z finančních prostředků výzvy Programu rozvoje venkova.

Ivan Hoch, předseda Mysliveckého spolku Václavovice

 

 

 


Aktuální informace k Šablonám II a III! Čtěte zde.


MAS Slezská brána se připojuje k podpoře projektu MOJE MÍSTO v MSK.

O co jde, více se dozvíte v samostatném článku zde.


Seminář MAS Slezská brána, zrušení termínu.

Plánovaný seminář pro aktéry v území MAS Slezská brána, který se měl uskutečnit dne 24. září 2020 v Paskově se odkládá. O případném náhradním termínu Vás budeme s předstihem informovat.

 


MAS vyhlašuje další výzvu v PRV!

Detaily výzvy najdete zde.

 


 


MAS realizuje projekt podporovaný

z prostředků Moravskoslezského kraje

více zde


Valná hromada MAS Slezská brána 


Výsledky v 5. výzvě MAS Slezská brána v PRV zde


Výsledky 4. výzvy IROP ke dni 28.4.2020

ZDE

"4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2." 


Výsledky 3. výzvy IROP ke dni 24.2.2020

ZDE

"3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1." 


MAS Slezská brána vyhlašuje 4.výzvu v IROP

D o p r a v a   2   -   Bezpečnost dopravy


MAS Slezská brána vyhlašuje poslední výzvu v OPZ:

Prorodinná opatření 4


 

MAS Slezská brána vyhlašuje 3.výzvu v IROP

K u l t u r a   1   -   Památky


MAS Slezská brána vyhlašuje výzvy v OPZ:

Získávání kompetencí pro efektivní

začlenění na trhu práce 2

a Prorodinná opatření 3.

Více v sekci Výzvy.

 

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční

v prostorách kanceláře MAS v Paskově Nádražní 38

dne 7. května 2019


Výsledky 2. výzvy IROP ke dni 18.2.2019

ZDE

"2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1." 


MAS Slezská brána vyhlašuje 4. výzvu v PRV

sledujte sekci Výzvy, nebo přejděte přímo na výzvu ZDE


 Výsledky druhé vlny výzev v OPZ a první výzvy v IROP k 14.12.2018.


MAS Slezská brána zveřejňuje harmonogram plánovaných výzev pro rok 2019!


Seminář MAS Slezská brána k výzvě IROP - Doprava 1 se uskutečnil 17. října 2018 v prostorách kanceláře MAS Slezská brána.


MAS Slezská brána vyhlašuje 2.výzvu v IROP

D o p r a v a   1   -   Bezpečnost dopravy   a   Cyklodoprava


Seminář MAS Slezská brána k výzvám IROP - Vzdělávání 1 a OPZ - Prorodinná opatření 2 a Sociální služby 2 se uskutečnil 18. září 2018 v prostorách kanceláře MAS Slezská brána.


 

Změna termínu semináře pro žadatele a příjemce ve výzvách MAS Slezská brána v OPZ a IROP.

Nový termín konání semináře je 18. září 2018 v budově kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38 Paskov v 10:00 hod.


 MAS Slezská brána vyhlašuje 1.výzvu v IROP

V z d ě l á v á n í   1   -   M Š   a   Z Š


MAS Slezská brána vyhlašuje druhou vlnu výzev v OPZ

MAS Slezská brána vyhlásila dne 20. srpna 2018 druhou vlnu výzev v OP Zaměstnanost. Jedná se o výzvy MAS - Prorodinná opatření 2, a Sociální služby 2, které jsou podvýzvami výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost. Blíže o výzvách naleznete v sekci Výzvy a dále na jednotlivých odkazech. Žádosti o podporu lze konzultovat na adrese kanceláře MAS Slezská brána po telefonické, případně emailové domluvě. Výzvy budou otevřeny pro podání Žádostí o podporu do 31. října 2018. 


Výsledky první vlny výzev MAS Slezská brána


MAS Slezská brána a čerpání ve výzvách

čtěte zde


MAS Slezská brána a ŠABLONY II

čtěte zde


Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS v Programu rozvoje venkova. 


MAS Slezská brána vyhlásila výzvu v Programu rozvoje venkova (PRV). Podrobnosti výzvy v sekci VÝZVY.


15.bžezna 2018 proběhl v prostorách komunitního centra v PAskově seminář pro žadatele ve výzvách MAs v operačním programu Zaměstnanost. Blíže v sekci AKTUALITY.


MAS Slezská brána vyhlašuje první výzvy

MAS Slezská brána vyhlásila dne 12. února 2018 první výzvy. Jedná se o výzvy MAS - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce a Prorodinná opatření, a Sociální služby (vyhlášeno 12. března 2018), které jsou podvýzvami výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost. Blíže o výzvách naleznete v sekci Výzvy a dále na jednotlivých odkazech. Žádosti o podporu lze konzultovat na adrese kanceláře MAS Slezská brána po telefonické, případně emailové domluvě. Výzvy budou otevřeny pro podání Žádostí o podporu do 2. května 2018. 


Harmonogram plánovaných výzev MAS Slezská brána.

Podrobnosti naleznete zde


MAS Slezská brána chystá vyhlášení prvních výzev. Více zde.


Základní a mateřské školy Regionu Slezská brána

získají přes deset milionů korun více zde.


 

Aktualizace seznamu investičních priorit projektu MAP. Více zde.


 

Pozvánka na jednání programového výboru. Čtěte zde.

 


 

Mateřská škola v Paskově získala peníze na chůvu a školního asistenta

více čtěte zde


MAS Slezská brána realizuje podporu škol

formou projektů zjednodušeného vykzování 

čtěte zde


 

  P O Z V Á N K A

na zasedání valné hromady

 

Místní akční skupiny

Slezská brána, z.s.,

které se uskuteční

ve čtvrtek dne 19. května 2016 v 16:00 hod.

v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově,

Nádražní 39, 739 21 Paskov.


Seminář animace škol v působnisti MAS Slezská brána

 

MAS Slezská brána Vás zve v rámci aktivit pro základní

a mateřské školy na seminář k představení konkrétních projektů

určených pro mateřské a základní školy

prostřednictvím výzvy MŠMT, operačního programu VVV,

zjednodušená výzva  (šablony).

 

pondělí 2.května 2016 od 9.00 do 11.00 hod.

 

Místo konání: sál Zámecké krčmy v Paskově, Nádražní 39, (první patro)

 

Program:

08.30 – 9.00    prezentace

09.00 - 09.15   zahájení, představení náplně animační činnosti pro ZŠ a MŠ

09.15 - 10.15   představení konkrétních šablonových projektů pro ZŠ  a MŠ

10.15 - 10.30   přestávka, občerstvení

10.30 – 10.45  monitorovací systém MS 2014+

10.45 - 11.00   diskuze k problematice

 

Seminář je určen pro ředitele a vedoucí pracovníky základních škol

a mateřských škol, dále pak pro zástupce měst a obcí (starosty)

zřizující tyto školy v územní působnosti MAS Slezská brána,z.s..


MAS Slezská brána vás zve na akci LeaderFEST

Více zde


 

Průběh schvalovacího procesu

strategie CLLD MAS Slezská brána

MAS Slezská brána, z.s. prošla se svou
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014+
úspěšně formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
O úspěšném vyhodnocení byla MAS informována 10. února 2016.
Nyní vstupuje tato integrovaná strategie do druhé fáze - věcné kontroly.
O jejím výsledku Vás budeme včas informovat.


 

Ohlédnutí za projektem

„MAS jako nástroj spolupráce obcí

pro efektivní chod úřadů“

(zkráceně „MAS – ECHU“)

 

podrobně čtěte ZDE


 

 

MAS Slezská brána nabízí pomoc

spolkovým organizacím v území

Na základě ustanovení zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník,

v souvislosti s §214 a následnými, týkající se spolků, vyplývá povinnost

spolkovým organizacím sjednocení právní subjektivity na „zapsaný spolek“,

přičemž tato změna by měla proběhnout do konce roku 2016.

Vzhledem k tomu, že tato změna vyžaduje určité právní akty,

které vedou k provedení zápisu na krajském soudě v Ostravě,

který vede spolkový rejstřík, nabízí MAS Slezská brána v rámci

spolupráce v území zdarma, pomoc všem spolkovým organizacím

s provedením této změny.

Nabízíme Vám metodicky a osobně pomoc s přípravou:

 • nových stanov spolku v souladu s novým občanským zákoníkem,

 • přípravou valné hromady (členské schůze), pro provedení změny

  subjektivity, volby povinných orgánů spolku, včetně formulací

  příslušných usnesení,

 • případného jednacího řádu valné hromady,

 • vyplnění elektronické žádosti o zápis do spolkového rejstříku

  včetně povinných příloh, čestných prohlášení a výpisů

 • dalších nutných kroků vedoucích ke změně.

 

Provedení změny je administrativně a časově náročný proces, proto nás

v případě Vašeho zájmu kontaktujte na tel.: 724 181 698 nebo osobně

v kanceláři MAS Slezská brána, z.s. v Paskově na ul. Nádražní 38.,

informace jsou rovněž k dispozici na stránkách MAS Slezská brána www.masslezskabrana.cz

Pevně věřím, že společně změnu právní subjektivity zvládneme.

Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána


 

MAS Pobeskydí vypisuje

výběrové řízení na pozici

Manažer projektu.

Bližší informace zde.


 

 

 


 

3. října 2015 proběhne v zámeckém areálu v Paskově DEN SLEZSKÉ BRÁNY


Zasedal programový výbor

 

10. září 2015 zasedal v prostorách Regionálního centra MAS Slezská brána Programový výbor, který řešil následující body programu:

 Finanční plán MAS

Evaluační plán MAS

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

Pracovní a kompetenční řád MAS

Projekt CVS (celostátní síť pro venkov)

  


 

1.OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

V následující prezentaci naleznete přehledně zpracované základní informace o OP PIK 2014+, představené zástupkyní Agentury pro regionální rozvoj Ing. Hanou Myškovou dne 16.6.2014 na zasedání Regionu Slezská brána. (Prezentace OP PIK)  

 

2.MOŽNOSTI PODPORY PODNIKÁNÍ VEŘEJNÝM SEKTOREM

V následující prezentaci naleznete zpracované příklady možností podpory podnikání ze strany veřejného sektoru, představené zástupci Agentury pro regionální rozvoj Ing. Hanou Myškovou a Mgr.Jiřím Štěpánem dne 16.6.2014 na zasedání Regionu Slezská brána. (Prezentace podpora podnikání

NOVÁ SLUŽBA PRO MILOVNÍKY CYKLOTURISTIKY

České dráhy zprovozní od 1. dubna do 31. října na hlavním nádraží v Ostravě a na nádraží ve Frýdku-Místku půjčovnu kol. Otevírací doba půjčoven je 06.00 – 20.00 hodin 7 dní v týdnu. Kromě klasických a krosových kol si můžete zapůjčit i elektrokolo, dětskou přilbu nebo cyklosedačku. Při zapůjčení kol můžete cestovat vlaky nebo si kolo uschovat na nádraží zdarma. Vhodné tipy na výlety po našem regionu a další podrobnější informace naleznete zde.

Změna emailové adresy

MAS Slezská brána mění svojí emailovou adresu. Nový kontaktní email je: mas@masslezskabrana.cz .

 

Valná hromada MAS Slezská brána

Dne 26.ledna 2015 se uskuteční Valná hromada MAS Slezská brána, která proběhne v prostorách Zámecké krčmy v Paskově od 17:00 hod.

Na zasedání se především bude jednat o změně právní formy, změna stanov nebo proběhne například volba orgánů MAS. 

Pozvánka s programem na zasedání valné hromady je ke stažení zde

 

Vyhodnocení tréninkové výzvy

V odkazu Výzvy naleznete vyhodnocení tréninkové výzvy. Přímý odkaz  vyhodnocení naleznete také zde.

 

Publikace MAS v regionu Slezská brána

MAS Slezská brána vydala novou publikaci pod názvem „Místní akční skupina v Regionu Slezská brána“.

V její druhé polovině je zároveň uveden přehled projektů, které se v Regionu Slezská brána realizovaly v minulých létech.

Jde o projekty spolupráce obcí, základních škol, knihoven a domu děti a mládeže. Tuto publikaci je možné si prohlédnout zde.

 

Fotografie z akcí Regionu Slezská brána a MAS Slezská brána

Na web byly vloženy fotografie z akcí konaných za podpory Regionu Slezská brána a MAS Slezská brána.

Odkaz na fotografie z akcí konaných Regionem Slezská brána naleznete zde

Odkaz na fotografie z akcí konaných MAS Slezská brána naleznete zde

 

Publikace Místních akčních skupin

Krajská síť Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje vydala publikaci věnovanou všem místním akčním skupinám. Vydání proběhlo za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Publikaci je možné stáhnout zde

 

Přednáška k projektovému cyklu a sestavování žádosti

Dne 1.4.2014 proběhla přednáška k projektovému cyklu a sestavování žádosti v římskokatolické faře v Šenově.

Tuto přednášku lze stáhnout níže:

- První část  

- Druhá část  

- Třetí část 

WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí