O MAS

MAS Slezská brána, z.s. je spolek sdružující obce a města, jimi zřizované organizace, neziskové organizace a podnikatelské subjekty za účelem realizace komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. CLLD).

Cílem MAS je rozvoj regionu a cílená podpora ve všech oblastech veřejného i soukromého života obyvatel. MAS rozděluje finanční prostředky prostřednictvím vyhlášených výzev ve vybraných operačních programech a pomáhá žadatelům o podporu s přípravou a podáním jejich projektových žádostí.

MAS Slezská brána vznikla v roce 2012 a má aktuálně 24 členů. CLLD je realizováno na území devíti obcí o celkové rozloze 76,86 km2.

Členské obce

image
image
image