Drobečková navigace

Úvod > MAS > Programové období 2021+

Programové období 2021+

IROP 2 

irop2.png

Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2) v programovém období 2021-2027 otevírá prostor pro realizaci aktivit Komunitně vedeného místního rozvoje ve Specifickém cíli 5.1. V rámci tohoto SC 5.1 budou prostřednictvím výzev MAS Slezská brána podporovány tyto oblasti:

 

 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
 • zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • revitalizace kulturních památek
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

   

  Alokace MAS Slezská brána pro IROP 2: (bude doplněno po schválení Strategického plánu)

OPZ+

opz+.png

Oproti předchozímu programovému období, v tomto nebudou místní akční skupiny vyhlašovat samostatné výzvy, ale zúčastní realizace CLLD prostřednictvím vlastního projektu se zapojením vybraných partnerů. MAS Slezská brána bude v rámci komunitně vedeného místního rozvoje realizovat projekt TVOŘÍME KOMUNITU, který se zaměřuje na tyto oblasti:

 • zaměstnanost
 • prorodinné aktivity
 • aktivity Komunitního centra Paskov

   

   

   

  Alokace MAS Slezská brána pro OPZ+: (bude doplněno po schválení Strategického plánu)

SZP

(Bude doplněno)


OP TAK

(bude doplněno)