Drobečková navigace

Úvod > MAS > Programové období 2021+

Programové období 2021+

IROP 2 

irop2.png

Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2) v programovém období 2021-2027 otevírá prostor pro realizaci aktivit Komunitně vedeného místního rozvoje ve Specifickém cíli 5.1. V rámci tohoto SC 5.1 budou prostřednictvím výzev MAS Slezská brána podporovány tyto oblasti:

 

 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
 • zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • revitalizace kulturních památek
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

   

  Alokace MAS Slezská brána pro IROP 2: 28.297.222,- Kč

HARMONOGRAM VÝZEV:

Název opatření programového rámce  Název výzvy MAS  Období vyhlášení výzvy 
IROP - KULTURA  1. výzva IROP - KULTURA - KNIHOVNY I. 1. 10. 2023 - 15. 11. 2023
IROP - DOPRAVA  2. výzva IROP - DOPRAVA I.  1. 10. 2023 - 15. 11. 2023
IROP - DOPRAVA  3. výzva IROP - DOPRAVA II. 1. polovina 2024
IROP - HASIČI 4. výzva IROP - HASIČI I. 1. polovina 2024

OPZ+

opz+.png

Oproti předchozímu programovému období, v tomto nebudou místní akční skupiny vyhlašovat samostatné výzvy, ale zúčastní realizace CLLD prostřednictvím vlastního projektu se zapojením vybraných partnerů. MAS Slezská brána bude v rámci komunitně vedeného místního rozvoje realizovat projekt TVOŘÍME KOMUNITU, který se zaměřuje na tyto oblasti:

 • zaměstnanost
 • prorodinné aktivity
 • aktivity Komunitního centra Paskov 

SZP

(Bude doplněno)


OP TAK

Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost

 

Alokace MAS Slezská brána 2 720 000,- Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000,- Kč (přímé náklady)

Míra dotace je 50 %

 

Podporované aktivity

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvyšují technologickou úroveň malých a středních podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.

 • Robotizace, automatizace, digitalizace

ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace, automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku.

 • Web, cloud

ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu.

 • Komunikační a identifikační infrastruktura a výpočetní technika

ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity a související zajištění kybernetické bezpečnosti, případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

HARMONOGRAM VÝZEV:

Název výzvy MAS Období vyhlášení výzvy 
1. výzva OP TAK - Technologie pro MAS 16.10.2023 - 31.12.2023
2. výzva OP TAK - Technologie pro MAS  2. polovina 2024
3. výzva OP TAK - Technologie pro MAS 1. polovina 2025