Drobečková navigace

Úvod > Tvoříme komunitu > Aktuality > 15.01.2021 | Aktuální informace k realizaci Šablon II a III

15.01.2021 | Aktuální informace k realizaci Šablon II a IIIDatum konání:
1.1.2021

Přehled aktuálních informací z MŠMT ze začátku ledna 2021:

 • při realizaci a vykazování aktivit projektu je třeba se řídit Sdělením k realizaci šablon (https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm). Sdělení z jarního období má platnost do 12. 10. 2020. Od tohoto data dále platí pokyny Sdělení z podzimního období.
 • probíhající projekt lze prodloužit maximálně o 6 měsíců. O prodloužení lze žádat nejpozději 40 pracovních dnů před původním datem konce projektu.
 • po dobu mimořádných opatření se přerušuje lhůta 5/10 po sobě jdoucích měsíců.
 • DVPP bylo/je možno realizovat distanční formou v období do 30. 6. a pak opět od 24. 9. do odvolání. Od 13. 10. je vždy nutno distanční formu doložit printscreenem obrazovky se všemi relevantními údaji (datum, čas, účastníci). Vzdělávací subjekty mají rovněž povinnost printscreeny vzdělávacích akcí uskutečněných distanční formou uchovávat, je tedy možno si je od nich vyžádat.
 • u personálních šablon trvá přístup z jara 2020. Je možno práci vykonávat distančně včetně práce ve prospěch školy nad rámec stanovený v příloze č.3. V případě školního kariérového poradce lze individuální setkání nahradit v následujících měsících, v případě koordinátora, mentoringu, supervize a koučinku lze setkání realizovat distančně.
 • u šablony Sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv musí návštěva proběhnout prezenčně, stejně jako minilekce/výuka u šablony CLIL, Tandemová výuka a Zapojení odborníka z praxe. Odborník, který má se školou pracovní smlouvu, DPP, DPČ nebo smlouvu o poskytnutí služeb nespadá do kategorie třetích osob a omezení vstupu do školy se na něj nevztahuje.
 • u šablony Využití ICT ve vzdělávání lze zařízení žákům zapůjčit a výuku realizovat distančně. Stále platí, že všech 10 zařízení musí být využito ve stejnou dobu, lze ale vytvořit dvě nebo více skupin. Nerealizované hodiny mohou být nahrazeny v následujících týdnech distančně či prezenčně.
 • šablona Zapojení ICT technika do výuky může probíhat distančně za přítomnosti ICT technika i pedagoga.
 • šablony klubů lze od začátku trvání podzimních opatření realizovat prezenčně, distančně i kombinovaně (alespoň 25% účastníků je přítomno prezenčně, ostatní se účastní distančně).
 • šablonu doučování lze realizovat prezenčně, distančně nebo kombinovaně.
 • v jednom týdnu lze realizovat vždy jednu regulérní a jednu náhradní hodinu/setkání klubu, celkový počet hodin/setkání nesmí převýšit dvě týdně.
 • šablonu Tematická setkávání s rodiči lze realizovat distanční formou na rozdíl od šablony Komunitně osvětového setkávání, kterou lze realizovat pouze formou prezenční.

Důrazně je také doporučeno průběžně sledovat plnění indikátorů povinných k naplnění, což je v případě Šablon II především indikátor 52510. Jeho nedodržení je sankcionováno. Komplikacím lze předejít žádostí o změnu – snížení indikátorů.

S dotazy na podrobnosti se mohou školy obrátit na animátorku MAS Slezská brána Michaelu Bělohlavou.