Hlavní stránka > Základní a mateřské školy Regionu Slezská brána získají přes deset milionů korun

Základní a mateřské školy Regionu Slezská brána získají přes deset milionů korun

27.02.2017 10:36:02

V loňském červnu vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání projektů formou zjednodušeného vykazování, která umožňuje mateřským a základním školám vybrat si z celé škály tzv. šablon a získané peníze investovat do zlepšení personální situace, vzdělání pedagogů či extrakurikulárních aktivit dětí a žáků.

V MAS Slezská brána stejně jako ve většině dalších místních akčních skupin vznikla souběžně na popud ministerstva pozice manažera animace škol a školských zařízení. Cílem je pomoci školám s  administrací projektu, a provést je celým procesem podávání žádosti, realizací projektu i podáváním zpráv o plnění projektu. Místní akční skupiny Slezská brána poskytuje tuto službu mateřským a základním školám na svém území zcela zdarma.

Všech třináct základních a mateřských škol ve Slezské bráně využilo možnosti požádat o dotaci, jejíž objem se liší podle počtu dětí a žáků. Naše školy a školky obdrží od zhruba půl milionu až po téměř dva miliony korun na jeden subjekt, celkově pak více než deset milionů korun. Některé začaly s podporou měst a obcí RSB projekt realizovat již od loňského září, další se připojily začátkem letošního roku, posledních několik škol a školek začne s realizací letos v létě.

Mateřské školy většinou využily především možnosti zaměstnat za získané peníze chůvu pro dvouleté děti. Jejich cílem je vyjít vstříc potřebám rodičů a umožnit přijetí většího počtu těchto dětí. Rodiče předškolních dětí pak budou mít ve většině školek možnost účastnit se pravidelných setkání s logopedy, psychology a dalšími odborníky na témata spojená s přechodem dětí na základní školu.

Na základních školách bude probíhat intenzivní vzdělávání pedagogů v oblastech jako je zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků, výuka cizích jazyků a inkluze. Jedná se o oblasti, ve kterých dlouhodobě naše školy a jejich žáci vykazují ve srovnání s jinými evropskými státy velké rezervy. Dále je v rámci projektu často využíváno možnosti zřízení pravidelného doučování a přípravy na vyučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem a zakládají se čtenářské kluby a kluby zábavné logiky.

Délka projektů je jednotně nastavena na dva roky, v době jejich ukončení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy počítá s vyhlášením následné výzvy s pracovním názvem Šablony II. I během příštích let má Místní akční skupina Slezská brána v plánu podporovat školy ve snaze připravovat a řídit si projekty nadále vlastními silami.

Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

 

Novinky
28.04.2022
Výzva MAS č. 9 v PRV
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV
15.01.2021
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz