Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Výzvy

Výzvy

Výzvy

AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY

Operační program Zaměstnanost

1. Prorodinná opatření 2

2. Sociální služby 2

Integrovaný regionální operační program

1. Vzdělávání 1

2. Doprava 1


UZAVŘENÉ VÝZVY

 

Operační program Zaměstnanost

 

1. Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce

2. Prorodinná opatření

3. Sociální služby

 

Program rozvoje venkova

3. Výzva MAS Slezská brána v PRV

 

 

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí