Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Výzvy

Výzvy

Výzvy

AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY

 

(v tuto dobu neprobíhá žádná výzva)


UZAVŘENÉ VÝZVY

 

Operační program Zaměstnanost

 

1. Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce

2. Prorodinná opatření

3. Sociální služby

4. Prorodinná opatření 2

5. Sociální služby 2

Program rozvoje venkova

3. Výzva MAS Slezská brána v PRV

  

Integrovaný regionální operační program

1. Vzdělávání 1

2. Doprava 1

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí