Hlavní stránka > Výzva MAS č. 9 v PRV

Výzva MAS č. 9 v PRV

22.12.2021 09:40:54
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 9 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 22. února 2022

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. února 2022, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  1. dubna 2022, 20:00

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (pověřený ředitel)

                        

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV

 

Text výzvy MAS č. 9 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014+

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Etický kodex

 

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Fiche 4 - Podpora a rozvoj nezemědělských činností

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 

Novinky
22.12.2021
Výzva MAS č. 9 v PRV
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV
15.01.2021
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
18.11.2020
Moje místo v MSK
podpora projektu MSK
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz