Hlavní stránka > Výzva MAS č. 4 v PRV

Výzva MAS č. 4 v PRV

21.11.2019 10:21:34
Výzva MAS v PRV č. 4

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 4 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 11. února 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. února 2019, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2019, 14:00

Seminář pro žadatele: 11. března 2019 (Komunitní centrum v Paskově)

Pozvánka na seminář pro žadatele ZDE

 

Kontaktní osoby:

                          Mgr. Tomáš Řeha (pověřený ředitel)

                        

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV 2019 

 

Text výzvy MAS č. 4 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Etický kodex

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 3 - Lesnická infrastruktura

Fiche 4 - Podpora a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 

Výsledky výzvy:

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání programového výboru

Novinky
09.09.2020
Výzva MAS Slezská brána č. 7 v PRV
Výzva č. 7 v PRV
03.08.2020
Projekt SCLLD MAS Slezská brána 21+
Zapojení do projektu financovaného z Moravskoslezského kraje na tvorbu analytické části SCLLD pro období 2021-2027
07.05.2020
Výsledky 4.výzvy v IROP
Výsledky hodnocení projektů ve 4. výzvě v IROP.
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz