Hlavní stránka > Výsledky druhé vlny výzev v OPZ a první výzvy v IROP k 14.12.2018.

Výsledky druhé vlny výzev v OPZ a první výzvy v IROP k 14.12.2018.

18.12.2018 16:39:59
Výsledky hodnocení projektů ve výzvách MAS v OPZ a IROP.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v OPZ "MAS Slezská brána – Prorodinná opatření 2"

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

Seznam vybraných projektů k financování

výzva MAS Slezská brána, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření 2

Registrační číslo projektu

Žadatel

Místo realizace

Název projektu

Výše příspěvku EU

získaný počet bodů

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010352

TC Biocel Vratimov, z.s.

26529076

Vratimov

Příměstské tenisové tábory Vratimov

1.158.510,- Kč

91,25

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009750

Dům dětí a mládeže Vratimov, p.o.

75086778

Vratimov

Příměstské tábory DDM Vratimov

2.049.050,- Kč

60

Hodnocení a výběr projektů výzvy v OPZ "MAS Slezská brána – Sociální služby 2"

Nepřihlásil se žádný žadatel.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v IROP "1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1"

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.     -       Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (MŠ) a Infrastruktura základních škol (ZŠ)     -     Číslo výzvy   127/06_16_075/CLLD_16_02_084

pořadí hodnocení / žadatel / bodové hodnocení

název projektu

podpora Unie (CZK)

datum podání

číslo projektu

1. / Město Paskov / 79 bodů

Rozšíření kapacity MŠ Paskov, p. o. - nástavba části budovy

5 730 400,00

30.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010125

2. / Základní škola Paskov / 59 bodů

Počítače do školy, pro holky a pro kluky

1 005 916,05

26.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010087

3. / Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště / 59 bodů

Multimediální odborná učebna Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště

2 768 942,00

31.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010166

Uvedené projekty v OPZ a IROP byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti CRR a doporučeny ŘO k financování.

Novinky
28.04.2022
Výzva MAS č. 9 v PRV
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV
15.01.2021
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz