Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Pracovní skupiny

Pracovní skupiny

 

Valná hromada na svém zasedání dne 26.1.2015 schválila nové pracovní skupiny, mezi které jsou zařazeny následující:

  • společnost

  • hospodářství a životní prostředí

  • technická infrastruktura a občanská vybavenost

  • volný čas a propagage.

Do těchto nových skupin jsou rozděleny jednotliví partneři Místní akční skupiny. Toto rozdělení naleznete zde

 

Původní skupiny, které byly založeny, měly toto rozdělení 

1) Infrastruktura a životní prostředí

2) Hospodářství a podnikání

3) Společnost

4) Region

5) Treninková výzva

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí