Hlavní stránka > Provozní výdaje

Provozní výdaje

25.03.2019 11:12:26
Informace o projektu Provozní výdaje

 

MAS Slezská brána, z.s. je financována díky podpoře EU z projektu

PROVOZNÍ VÝDAJE

(reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0000470)

Tento projekt je realizován na období od 1.1. 2015 do 31.12. 2023

 

Popis projektu: Aktivity spojené s realizací SCLLD, tzn. tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje, příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitoring a evaluace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS. Podpora partnerství, spolupráce, informační výměna mezi aktéry na území MAS, animace školských zařízení, vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD.

Cíl projektu: Zajištění efektivního chodu MAS a podpora kanceláře MAS vedoucí k naplňování úkolů a povinností MAS v území.

Výsledky projektu: Realizace komunitně vedeného místního rozvoje formou vyhlašování dotačních výzev a animace škol a školských zařízení v území MAS.

Projekt je realizován ve výzvě IROP - 

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2

 

 

Novinky
28.04.2022
Výzva MAS č. 9 v PRV
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV
15.01.2021
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz