Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.

Knihy

  1. Kaňovice 1613-2013 -  obálka  + kniha 
  2. Z historie vodního mlýna v Žabni - kniha
  3. Dřevěný kostel Řepiště - obálka + kniha
  4. Dřevěný kostel Sedliště - obálka + kniha
  5. Kostel Václavovice - obálka + kniha 
  6. Region Slezská brána - polská verze - kniha
  7. Region Slezská brána - anglická verze - kniha
  8. Region Slezská brána - česká verze - obálka + kniha 

 

 

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí