Hlavní stránka > Projekt SCLLD MAS Slezská brána 21+

Projekt SCLLD MAS Slezská brána 21+

03.08.2020 12:38:38
Zapojení do projektu financovaného z Moravskoslezského kraje na tvorbu analytické části SCLLD pro období 2021-2027

SCLLD MAS Slezská brána 21+

MAS Slezská brána, z.s. je zapojena do projektu SCLLD MAS Slezská brána 21+, který je financován z prostředků Moravskoslezského kraje. 

(reg. č.: 02635/2020/RCC)

Tento projekt je realizován na období od 1.1. 2020 do 31.12. 2020

 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na aktualizaci Strategického plánu rozvoje území MAS Slezská brána pro období 2021-2027, speciálně na zpracování Analytické části SCLLD. Aktivitami projektu jsou především sběr dat z území MAS, mapování potřeb a cílů nového programového období v územní působnosti MAS a analýza těchto dat.

Cíl a výsledek projektu: Tvorba analytické části SCLLD MAS Slezská brána pro období 2021-2027.

Projekt je realizován ve výzvě Moravskoslezského kraje "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020" (RRC/08/2020)

 

Novinky
28.04.2022
Výzva MAS č. 9 v PRV
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV
15.01.2021
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz