Hlavní stránka > Ohlédnutí za projektem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Ohlédnutí za projektem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

17.12.2015 10:25:14
zkráceně „MAS – ECHU“

MAS Slezská brána se rozhodla vstoupit do projektu MAS – ECHU realizovaném Sdružením místních samospráv České republiky v polovině roku 2014.

Vlastní reálné zapojení do jeho aktivit proběhlo až na podzim 2014. MAS Slezská brána si vybrala z nabídnutých věcných témat pro oblast vzájemné spolupráce na základě dosavadních zkušeností a na základě předpokládaného vývoje v regionu tyto:

-      Regionální školství,

-      Dopravu a dopravní obslužnost,

-      Podporu zaměstnanosti.

V průběhu realizace projektu k nim obvykle zařazovala, a to opět na základě zkušenosti i potřeb, dále oblast sociálních služeb a oblast cestovního ruchu a regionálního marketingu.

Do realizace projektu se promítla zvláštnost Slezské brány, kdy na celém jejím území působí dva subjekty regionálního zaměření. Od roku 1999 je to dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána (DSO RSB) a od r. 2012 spolek MAS Slezská brána. Díky DSO RSB se spolupráce rozvíjí především mezi obcemi, popř. mezi organizacemi, u kterých jsou obce jejich zřizovateli (školy, dům děti a mládeže). MAS Slezská brána má za úkol rozvíjet spolupráci také ve vztahu k neziskovým organizacím a podnikatelům.

Tuto zvláštnost se při řešení úkolů snažili jednotliví zapojení zástupci MAS, kteří mají zkušenosti i z práce v DSO RSB, vyhodnocovat jako přednost a příležitost území. Možnosti spolupráce tak mohli rozdělit mezi dva subjekty. Tím se zároveň vyjasnily i jejich úkoly v rozvoji Slezské brány do budoucna. Právě vyjasnění kompetencí, resp. rolí obou regionálních subjektů, lze považovat za nejvýznamnější přínos projektu pro Slezskou bránu.

Blíže se tomuto rozdělení věnuje hlavní výstup projektu, dokument pod názvem Strategie spolupráce obcí, který naleznete zde.

Z důležitých aktivit projektu můžeme připomenout konání dvou kulatých stolů, kterých se účastnili zástupci všech obcí, a dvou regionálních pracovních setkání (tzv. workshopů) které se věnovaly především přípravě čerpání prostředků fondů EU v rámci operačních programů nového programového období 2014 – 2020.

Zápisy z konání obou kulatých stolů, které organizovala přímo MAS Slezská brána, jsou zde.

Jako novou a pozitivní zkušenost lze hodnotit také navázání kontaktů s jinými MAS (projektu se jich účastnilo celkem 72 z celé ČR) a také se samotným Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR). Právě kontakt s tímto subjektem a seznámení s náplní jeho činností  byly velkým přínosem, protože žádná z obcí na území Slezské brány zatím není jeho členem.

O SMS ČR, které má mimo jiné jako jedno z mála sdružení své sídlo mimo hlavní město a o to více lze proto od něj očekávat reálné vyhodnocení situace z venkovského provinčního pohledu, se více můžete dozvědět na jeho internetových stránkách http://www.smscr.cz/

Za MAS Slezská brána

Rostislav Kožušník, Miroslav Lysek a Hana Nevrlá, realizátoři zapojení do projektu za MAS.

Novinky
28.04.2022
Výzva MAS č. 9 v PRV
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV
15.01.2021
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz