Hlavní stránka > Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

11.08.2015 09:38:00

MAS Slezská brána uzavřela dohodu o partnerské spolupráci a přátelských stycích s Grupou Działania Ziemie Bielske v Polské republice. Strany se dohodly na spolupráci, která obsahuje vzájemnou výměnu zkušeností a informací, ochotu angažovat se ve společných projektech a zároveň k přijímání rozhodnutí, které budou mít vliv na hospodářský, společenský, kulturní, sportovní i osvětový rozvoj území se zvláštním důrazem na:

- spolupráci v oblasti kultury, vědy, osvěty, turistiky, sportu a rekreace

- spolupráci dětí a mládeže, SDH, kulturních institucí a spolků

- rozvoje bezpečnosti

- rozvoji administrativní i osvětové základny

- ochrany životního prostředí

- rozvoji oficiálních i mezilidských vztahů

- propagaci regionů, obcí a zároveň i činnostem v rámci regionálních i mezinárodních institucí.

Právní podklad pro tuto dohodu stanovily jednání orgánů jednotlivých organizací, které schválily zásady přeshraniční spolupráce a spolupráce v rámci Euroregionu Beskydy.

 

Spolupráce v jednotlivých oblastech společenského života bude realizována na základě upřesnění formou samostatných věcně konkretizovaných dohod. Například s regionem Beskydy na polské a slovenské straně, dále pak se svazky obcí v Polské a Slovenské republice.

Novinky
28.04.2022
Výzva MAS č. 9 v PRV
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV
15.01.2021
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz