Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Zajímavosti regionu

Zajímavosti regionu

 

Území místní akční skupiny Slezská brána je z hlediska atraktivity specifické. Historicky dokonce jeho 9 obcí náleželo ke 4 šlechtickým panstvím a to předurčuje dodnes jeho určitou heterogenitu. Není také typickou destinaci pro rozvoj cestovního ruchu. Nicméně na druhé straně je zázemím pro krátkodobou rekreaci (jednodenní, půldenní výlety) nejen místních obyvatel ale také  téměř 400 tisíc obyvatel okolních tří velkých měst a má pro tento účel rovněž zajímavou infrastrukturu služeb, značených cyklotras, odpočívek, dětských hřišť, různých sportovišť i atraktivit.

V tomto smyslu prochází region v současnosti procesem sebepoznání směřujícím k co nejpřirozenějšímu využití potenciálu, který má.

Kdybychom měli k nám lákat na návštěvu, určitě bychom zmínili dva dřevěné kostely s průvodcovskou službou v Sedlištích a Řepištích nebo kamenný kostel v Šenově, kde průvodcovská služba působí také. Za návštěvu stojí jistě i regionální muzea v Sedlištích a v Šenově a určitě svým zaměřením originální muzeum vojenské techniky Československé lidové armády – tzv. ARMY LAND ve Vratimově.  V něm si mohou tatínkové a dědečkové zavzpomínat na svá vojenská léta a děti se třeba svézt na legendární vétřiesce. Přestože zde nejsme v horách, je třeba zmínit že právě proto je panoráma karpatské krajiny Moravskoslezských Beskyd o to více za jasného počasí impozantní a proto se zde chystají již zmíněná „výuková“ výhledová panoramata. Podobnou „výukovou“ funkci plní i nově vybudovaný informační systém „Zajímavosti z historie Paskova“

No a nakonec nemůžeme opomenout i chloubu posledních let – novou cyklostezku v okolí Ostravice.

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí