Hlavní stránka > Projekty MAS

Projekty MAS

    Jako začínající místní akční skupina se MAS Slezská brána jako subjekt nemůže odkazovat na projekty, které by sama realizovala. Za zmínku pouze stojí její úspěšně podaná žádost do opatření III. 4. 1. „Získávání dovednosti, animace a provádění“, který právě probíhá a který směřuje k vytvoření analýzy potenciálu a problematiky regionu a dále k  přípravě integrované strategie území. Jeho předpokládané náklady jsou cca 0,5 mil. Kč. Vedení MAS přitom předpokládá že vedle externích konzultací, zajistí podstatnou část práce na  tomto projektu  pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých členů MAS, popř. s dalších iniciativních občanů. Půjde o tři pracovní skupiny -  „Společnost“, „Hospodářství a podnikání“ a „Infrastruktura a životní prostředí“.

 

     Na straně druhé lze předpokládat že aktivita alespoň zpočátku bude v rámci MAS vyvíjená především ze strany obcí a tím může navazovat na několikaleté působení zdejšího mikroregionu.. Z hlediska celoregionálních aktivit je pro něj zajímavé období především posledních pěti až šesti  let. Je to časový horizont, kdy se mikroregionu pravidelně zapojuje do krajského dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. V tomto období také realizoval svou zásadní investiční akci – výstavbu cyklostezky mezi Vratimovem a Sviadnovem, která je součástí dálkové cyklostezky Ostrava-Beskydy.  V současné době se v její blízkosti navíc dokončuje řada menších projektů, které dotvářejí její infrastrukturu. Jde vpodstatě o skupinu projektů, na které získal mikroregion dotaci z krajského programu „Rozvoj turistických oblastí“.

 

     Z hlediska projektů, které realizoval nebo nyní dokončuje Region Slezská brána tak lze uvést tyto příklady:

 

1) Vybudování cyklostezky Vratimov-Sviadnov – nejdůležitější společná akce, která představovala investici okolo 37 mil. Kč s významem přesahujícím Region Slezská brána, vpodstatě s významem celokrajským. Jde o nový cca 7 km dlouhý úsek, který se hned po dobudování stal intenzivně využíván jak pro cyklodopravu tak pro sport (především ze strany uživatelů kolečkových bruslí – tzv. in-linistů). Spolu s již existujícím úseky tak představuje cyklostezka na našem území úsek o délce 11,8  km.


2)Sportovní olympiáda děti - obvykle jde o čtyři až pět soutěží ročně pro žáky  a žákyně jak 1. tak i 2. stupně.

 

3) Vědomostní soutěž pro děti – týmová soutěž (pro týmy dle jednotlivých základních škol), a to opět jak pro žáky 1. stupně, tak pro žáky 2. stupně konaná za povzbuzování spolužáků zaplňujících do posledních míst velký sál vratimovského nebo paskovského kina.

 

4) Vydávaní propagačních materiálu včetně knih – takto byly vydány mapy regionu, pexeso se zajímavostmi regionu, kniha o obcích regionu, kniha o novém kostele sv. Václava ve Václavovicích a připravují se knihy o dřevěném kostele v Sedlištích nebo dřevěném kostele v Řepištích a další.

 

5) Vybudování Turistického informačního systému Regionu Slezská brána – půjde o systém tabuli věnovaných jednotlivým obcím, důležitým výhledovým místům a dřevěným kostelům v Regionu.

 

6) Vybudování Informačního systému cyklostezky – opět půjde o systém tabulí věnovaných službám a atraktivitám v obcích, kterými cyklostezka prochází a také technickým zajímavostem v jejím okolí, včetně provozního řádu cyklostezky.

 

7) Výstavba dětských hřišť (např. ve Sviadnovu) a odpočívek - např. u cyklostezky v Řepištích a v Paskově nebo ve Vratimově - ve zdejším lese Důlňák)

 

8) Rekonstrukce malých technických a kulturních zajímavosti (např. dřevěné mlýnky ve Václavovicích, Řepištích nebo Šenovu)

 

Samozřejmě každá obec se snažila v období velké příležitosti po vstupu České republiky do EU využit dotace z fondů EU nebo jiné dotační tituly vyhlášené v minulých létech. Takovýmto způsobem zde bylo realizováno mnoho investičních akcí, někdy i  v rozsahu i desítek miliónu Kč. Jako příklady lze jmenovat vybudování víceúčelové tělocvičny v Řepištích, celkovou rekonstrukci budovy bývalé Sokolovny do podoby komunitního centra v Paskově, rekonstrukci dřevěného kostela Všech svatých v Sedlištích, rekonstrukci kulturního domu v Žabni, tradiční výstavby chodníků, kanalizací nebo zateplení budov – např. ve Václavovicích , Šenově, Vratimově atd.

Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.