Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Výběrová komise

Výběrová komise

členové výběrové komise
Název člena (subjektu) zastupující osoba funkce kontakt
Město Paskov Petr Baďura předseda výběrové komise petr.badura@mesto-paskov.cz
Město Vratimov Bc. Martin Čech člen cech.meu@vratimov.cz
Obec Řepiště Rostislav Kožušník člen obec@repiste.eu
TJ BDSTAV Sedliště Daniel Majer člen info@dmgastro.com
Kovojas s.r.o. Ing. Přemysl Jasiok člen premysl.jasiok@kovojas.eu
Po súsedsku, z.s. Karel Švach člen karelsvach@seznam.cz
Sbor dobrovolných hasičů Řepiště Ing. Tomáš Černý člen cerny144@seznam.cz

 

 odkaz na Zápis z jednání o výběru členů Výběrové komise

 

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí