Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Programový výbor

Programový výbor

členové programového výboru
Název člena (subjektu) zastupující osoba funkce kontakt
Obec Řepiště Rostislav Kožušník Předseda programového výboru obec@repiste.eu
Carmipex Consulting s.r.o. Ing. Petr Michálek člen michalek@carmipex.cz
Dům dětí a mládeže Vratimov, p.o. Bc. Hana Nevrlá člen h.nevrla@ddmvratimov.cz
Jezdecký klub Sviadnov, z.s. Darja Hrůzková člen jksviadnov@seznam.cz
Zahrady HANYZ s.r.o Jan Kuchař člen kuchar@zahrady-hanyz.cz

 

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí