Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Kontrolní komise

Kontrolní komise

členové kontrolní komise

Název člena (subjektu)

Osoba, která člena zastupuje

Kontakt

Funkce

Obec Sedliště

Ing. Jaromír Krejčok

starosta@obecsedliste.cz

Předseda kontrolní komise

Myslivecké sdružení Hubert Vratimov, z.s.

Petr Dunat

petr.dunat@seznam.cz

Člen kontrolní komise

Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích

Pavel Tvardek

pavel.tvardek@tiscali.cz

Člen kontrolní komise

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí