Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.

O MAS

Místní akční skupina je zapsaný spolek (původně zájmové sdružení právnických osob), které zahrnuje jednotlivé obce a města, dále neziskové organizace, podnikatelské subjekty a organizace zřizované obcemi.

 

 

 

Místní akční skupina MAS Slezská brána, z.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Více informací:
http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

 

     Přestože zájem o vznik místní akční skupiny na území mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Havířovem sáhá do dob, kdy vznikaly dnes již zavedené MAS, nemohlo se tak zde stát v podstatě díky tehdy stanoveným pravidlům. Konkrétně šlo o hustotu obyvatel tohoto území, která zde překračovala předepsaný maximální limit. Naštěstí byla vloni tato v podstatě umělá bariéra překonána a MAS zde byla na podzim 2012 založena. Jak je zřejmé, nachází se v „obklíčení“ 3 velkých statutárních měst.  Malá města a vesnice našeho regionu jsou tak více méně ostrovem vesnického prostředí v silně industrializované krajině ostravské aglomerace. A právě to předurčuje základní myšlenkové východisko její činnosti které navazuje na strategický plán dobrovolného svazku obcí podobného názvu (Region Slezská brána) na léta 2007 -2015. Spočívá  v zájmu o uchování vesnických hodnot – tj.  hodnot přírodního prostředí, stylu vesnické zástavby a hlavně stylu života, které jsou městským prostředím v okolí logicky ohrožovány. Nikoli náhodou je proto u nás věnována pozornost také tzv. „měkkým“ projektům (zatím organizovaným především svazkem obcí). Ty  se snaží například vhodnou formou - v tomto smyslu především  vědomostních nebo výtvarných soutěží - vytvářet již u děti vztah ke svému pomyslnému rodnému kraji - vesničce nebo malému městu.

     Jak je z výše uvedeného zřejmé jsou si poměrně blízké pojmy Region Slezská brána a MAS Slezská brána. Podobnost je dána především plnou totožnosti zájmového území. Jde přesněji o 3 malá města – Vratimov, Šenov a Paskov a 6 vesnic – Václavovice, Řepiště, Sviadnov, Sedliště, Žabeň a Kaňovice. U všech obcí jde o území, které je atraktivní pro bydlení a proto můžeme konstatovat, že v jeho zde trvale roste počet obyvatel.  Jeho celkový součet se v současnosti přiblížil 25 tisícům. Rozloha regiónu činí cca 77 km2.  Toto území spadá do dvou okresů – Frýdek-Místek (Paskov, Řepiště, Sviadnov, Sedliště, Žabeň a Kaňovice) a Ostrava (Vratimov, Šenov a Václavovice). Stejným způsobem, a to přesně dle výčtu uvedeného v závorkách spadá území i pod obce z rozšířenou působnosti, kterými jsou zde statutární města Frýdek-Místek a Ostrava. Za zajímavé z územního a zároveň historického hlediska je, že se nachází na území jak Slezska, tak Moravy. Řeka Ostravice, která tímto územím protéká plnila v dřívějších dobách funkcí zemské hranice. Slezská a moravská příslušnost jednotlivých obcí se zde stala na jedné straně již jakousi „romantizující“ avšak také novodobě moderní součásti propagace obou historických části tohoto regionu.

     Při založení – v září 2012 měla MAS Slezská brána nejprve 19 členů, počátkem roku 2013 byla rozšířena o další členy a jejich počet stoupl na 21. Z nich je 11 subjektů podnikatelského nebo neziskového charakteru (4 podnikatelé a 7 občanských sdružení) a 10 subjektů patřících do veřejného sektoru (9 obcí a jedna příspěvková organizace zřízená městem Vratimov). V roce 2014 byl přijat 1 člen. Počet členů činil 22. V lednu roku 2015 se rozšířila místní akční skupina o 3 členy. V současnosti tedy je počet členů Místní akční skupiny Slezská brána 25. Rovněž v roce 2015 došlo také ke změně právní formy na spolek.

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí