Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Kontakty

Kontakty

SÍDLO

 

MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178

739 32  Řepiště

IČ: 01141422

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3210258329/0800

Datová schránka: v35vcut

Email: rehatom@centrum.cz

Web: www.masslezskabrana.cz

 

Statutární zástupce

 

Mgr. David Novák

(Předseda programového výboru)

email: david.novak@sviadnov.cz

 

Kontaktní osoby (konzultace)

 

Mgr. Tomáš Řeha

(Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD)

email: rehatom@centrum.cz

tel: 731 659 122

 

Ing. arch. Leonard Skuplík

(projektový manažer)

email: lskuplik@centrum.cz

tel: 604 449 757

 

Mgr. Michaela Bělohlavá

(manažerka pro animaci škol a školských zařízení),

každé úterý od 8.45 do 10.45

email: asasas3@seznam.cz

tel: 605 248 717

 

Konzultační hodiny

 

Pondělí a středa : 8:00 -15:00

Nádražní 38, Paskov, 739 21 (Kancelář MAS)

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí