Hlavní stránka > Finanční prostředky pro školy a školky regionu

Finanční prostředky pro školy a školky regionu

14.06.2018 08:59:41
Finance pro MŠ a ZŠ

Ministerstvo školství vyhlásilo druhé kolo projektů formou zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony II. V rámci této výzvy mohou základní a mateřské školy opět žádat o finanční prostředky na personální vybavenost, žákovské kluby a doučování dětí a vzdělávaní pedagogů.

V rámci Šablon I byly úspěšnými žadateli všechny základní a mateřské školy Slezské brány, kterým se dohromady podařilo získat přes deset milionů korun. Mateřské školy tyto prostředky většinou využívají na pokrytí platu chůvy pro dvouleté děti a školního asistenta. Na základních školách probíhá intenzivní vzdělávání pedagogů v oblastech jako je zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků, výuka cizích jazyků. Často je využíváno možnosti zřízení pravidelného doučování a přípravy na vyučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem a na školách pracují čtenářské kluby a kluby zábavné logiky.

Ve druhém kole tzv. Šablon II.  se okruh žadatelů i finanční zdroje navýšil. Čerpat finance nyní budou moci nejen základní a mateřské školy, ale i školní družiny a kluby, základní umělecké školy, střediska volného času a domy dětí a mládeže. Oproti prvnímu kolu, kdy bylo možno na jedno zařízení čerpat 200.000,- korun a 2200,- na každého žáka nebo dítě zapsané do mateřské školy, se ve druhém kole tyto částky zvyšují na 300,000,- na zařízení (100,000,- v případě ZUŠ a školských zařízení) a 2500,- na žáka či dítě zapsané do mateřské školy (1800,- pro ZUŠ a školská zařízení).

V praxi to tedy znamená, že základní a mateřská škola, u které je zřízena družina, má nárok na základní částku 700,000,- (200,000,- + 200,000,- + 100,000,-), k níž si přičte 2500,- za každého žáka či dítě zapsané do mateřské školy a 1800,- za každého žáka zapsaného v družině a toto již není zanedbatelná částka.

Tyto peníze může pak opět investovat po dobu dvou let opět do personálního vybavení, žákovských klubů a doučování nebo vzdělávání pedagogů. Nově se nabídka rozšiřuje také na spolupráci pedagogů s experty z praxe a IT techniky, projektové dny a IQ parky. To přináší zajímavé možnosti rozšíření výuky po praktické stránce. Pro podporu rozvoje spolupráce místních odborníků z praxe a škol a školských zařízení uspořádala letos v dubnu MAS Slezská brána v rámci seminářů k této výzvě dvě setkání, kterých se vedle zástupců škol a školek zúčastnili například i zástupci  Vysoké školy báňské.

Možnost žádat o podporu v rámci Šablon II trvá až do června 2019 a všichni oprávnění žadatelé působící v regionu Slezská brána mohou i tentokrát bezplatně využít podpory MAS Slezská brána, pro zpracování žádostí a realizační částí projektu. Všechny potřebné informace a  kontakty naleznete na webových stránkách MAS Slezská brána (www.masslezskabrana.cz).

 Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

Novinky
28.04.2022
Výzva MAS č. 9 v PRV
Výzva MAS Slezská brána č.9 v PRV
15.01.2021
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Aktuální informace k realizaci Šablon II a III
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz