Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Operační programy 2014-2020

Operační programy 2014-2020

IROP (Integrovaný regionální operační program)

PRV (Program rozvoje venkova)

OPŽP (Operační program Životní prostředí)

OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

 OPVVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání)

OPZ (Operační program zaměstnanost) 

OPD (Operační program doprava)

OPTP (Operační program technická pomoc)

Programy přeshraniční spolupráce

  1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  2. Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

  1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
  3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
  4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
  5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III 
Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí