Hlavní stránka > Archív

Archív

22.08.2019 13:16:38
Harmonogram plánovaných výzev MAS v roce 2019

MAS Slezská brána zveřejňuje aktuální přehled výzev pro rok 2019. Alokace výzev budou postupně doplněny. 

Program rozvoje venkova (PRV)

 

číslo

fiche výzvy

termín vyhlášení

termín uzavření

4

Investice do zemědělských podniků

únor 2019

květen 2019

Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků

Lesnická infrastruktura

Podpora a rozvoj nezemědělských činností

Neproduktivní investice v lesích

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

číslo

název výzvy

termín vyhlášení

termín uzavření

3

"3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1."

srpen 2019

říjen 2019

4

"4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2."

říjen 2019

prosinec 2019

5

“5.výzva MAS Slezská brána-IROP-IZS 1.“

říjen 2019

prosinec 2019

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

číslo

název výzvy

termín vyhlášení

termín uzavření

6

Získávání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2

duben 2019

červen 2019

7

Prorodinná opatření 3

duben 2019

červen 2019

8

Sociální služby 3

duben 2019

červen 2019

9

Prorodinná opatření 4

srpen 2019

říjen 2019

10

Sociální služby 4

srpen 2019

říjen 2019

 

V průběhu roku může dojít ke změně termínů, sloučení, doplnění či vyřazení výzvy. Harmonogram bude v takovém případě aktualizován.

 

Zobrazit více
29.08.2019 12:14:56
2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 217/06_16_038/CLLD_16_02_084 -

„2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.“

 

Datum vyhlášení výzvy:                                       17. října 2018

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu:         17. října 2018, 16:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:        19. listopadu 2018, 16:00

Seminář pro žadatele:                                          17. října 2018, 10:00   pozvánka zde

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 53 Integrovaného regionálního operačního programu

 

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Leonard Skuplík (projektový manažer)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

- Aktivita Bezpečnost dopravy

- Aktivita Cyklodoprava

 

Blíže v textu výzvy - Podporované aktivity

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy (ke stažení zde)

P4E_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Cyklodoprava (ke stažení zde)

Interní postupy MAS Slezská brána, z.s.

Výzva MAS Slezská brána - „2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.“

Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Programový výbor - vybrané projekty 18.2.2019

Zobrazit více
123...7891011...252627