Hlavní stránka > Archív

Archív

28.06.2018 09:38:12
Výsledky první vlny výzev MAS Slezská brána

V průběhu první poloviny roku 2018 MAS Slezská brána vyhlásila výzvy v Operační programu Zaměstnanost (OPZ) a v Programu rozvoje venkova (PRV). V OPZ byly vyhlášeny výzvy:

1 – Získávání kompetencí pro efektivní začlenění na trh práce (1)

2 – Prorodinná opatření (1)

3 – Sociální služby (1)

Příjem žádostí do těchto výzev byl ukončen 2. května 2018. Celkem se přihlásily 3 projekty (všechny do výzvy č.1. Projekty byly vyhodnoceny s tímto výsledkem:

č.

Žadatel

IČO

Název projektu

celkové způsobilé výdaje

Získaný počet bodů

Výsledek hodnocení

1

Město Paskov

00297062

Archivář na paskovském zámku

836 250,- Kč

90

uspěl

2

Město Paskov

00297062

Druhá šance

600 000,- Kč

88,75

uspěl

3

Rovnovážka, z.s.

22760482

Otvíráme bránu zaměstnání

999 598,75,- Kč

41,25

neuspěl

 

V PRV byly v rámci 1. výzvy zpřístupněny tyto Fiche:

1 – Investice do zemědělských podniků

2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

3 – Lesnická infrastruktura

4 – Podpora a rozvoj nezemědělských činností

5 – Neproduktivní investice v lesích

 

Příjem žádostí v této výzvě byl ukončen 31. května 2018, Celkem se přihlásily 3 projekty. Tyto prošly kontrolou a hodnocením ze strany MAS s tímto výsledkem:

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

č.

Žadatel

IČO

Název projektu

celkové způsobilé výdaje

Získaný počet bodů

Výsledek hodnocení

1

S636.CZ s.r.o.

26879727

Obraceč KRONE

300 000,- Kč

40

uspěl

 

Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

č.

Žadatel

IČO

Název projektu

celkové způsobilé výdaje

Získaný počet bodů

Výsledek hodnocení

1

Martina bakery s.r.o.

28655834

Prodloužení trvanlivosti u výrobku Hukvaldské mrkvánky a jejich expanze na celý trh ČR

5 021 500,- Kč

24

uspěl

Fiche 5 – Neproduktivní investice v lesích

č.

Žadatel

IČO

Název projektu

celkové způsobilé výdaje

Získaný počet bodů

Výsledek hodnocení

1

Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.

47654856

U hájenky posezení v tichu lesa a zeleni

720 000,- Kč

25

uspěl

Zobrazit více
14.06.2018 08:59:41
Finanční prostředky pro školy a školky regionu

Ministerstvo školství vyhlásilo druhé kolo projektů formou zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony II. V rámci této výzvy mohou základní a mateřské školy opět žádat o finanční prostředky na personální vybavenost, žákovské kluby a doučování dětí a vzdělávaní pedagogů.

V rámci Šablon I byly úspěšnými žadateli všechny základní a mateřské školy Slezské brány, kterým se dohromady podařilo získat přes deset milionů korun. Mateřské školy tyto prostředky většinou využívají na pokrytí platu chůvy pro dvouleté děti a školního asistenta. Na základních školách probíhá intenzivní vzdělávání pedagogů v oblastech jako je zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků, výuka cizích jazyků. Často je využíváno možnosti zřízení pravidelného doučování a přípravy na vyučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem a na školách pracují čtenářské kluby a kluby zábavné logiky.

Ve druhém kole tzv. Šablon II.  se okruh žadatelů i finanční zdroje navýšil. Čerpat finance nyní budou moci nejen základní a mateřské školy, ale i školní družiny a kluby, základní umělecké školy, střediska volného času a domy dětí a mládeže. Oproti prvnímu kolu, kdy bylo možno na jedno zařízení čerpat 200.000,- korun a 2200,- na každého žáka nebo dítě zapsané do mateřské školy, se ve druhém kole tyto částky zvyšují na 300,000,- na zařízení (100,000,- v případě ZUŠ a školských zařízení) a 2500,- na žáka či dítě zapsané do mateřské školy (1800,- pro ZUŠ a školská zařízení).

V praxi to tedy znamená, že základní a mateřská škola, u které je zřízena družina, má nárok na základní částku 700,000,- (200,000,- + 200,000,- + 100,000,-), k níž si přičte 2500,- za každého žáka či dítě zapsané do mateřské školy a 1800,- za každého žáka zapsaného v družině a toto již není zanedbatelná částka.

Tyto peníze může pak opět investovat po dobu dvou let opět do personálního vybavení, žákovských klubů a doučování nebo vzdělávání pedagogů. Nově se nabídka rozšiřuje také na spolupráci pedagogů s experty z praxe a IT techniky, projektové dny a IQ parky. To přináší zajímavé možnosti rozšíření výuky po praktické stránce. Pro podporu rozvoje spolupráce místních odborníků z praxe a škol a školských zařízení uspořádala letos v dubnu MAS Slezská brána v rámci seminářů k této výzvě dvě setkání, kterých se vedle zástupců škol a školek zúčastnili například i zástupci  Vysoké školy báňské.

Možnost žádat o podporu v rámci Šablon II trvá až do června 2019 a všichni oprávnění žadatelé působící v regionu Slezská brána mohou i tentokrát bezplatně využít podpory MAS Slezská brána, pro zpracování žádostí a realizační částí projektu. Všechny potřebné informace a  kontakty naleznete na webových stránkách MAS Slezská brána (www.masslezskabrana.cz).

 Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

Zobrazit více
123...678910...222324