Hlavní stránka > Archív

Archív

21.11.2019 10:21:34
Výzva MAS č. 4 v PRV

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 4 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 11. února 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. února 2019, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2019, 14:00

Seminář pro žadatele: 11. března 2019 (Komunitní centrum v Paskově)

Pozvánka na seminář pro žadatele ZDE

 

Kontaktní osoby:

                          Mgr. Tomáš Řeha (pověřený ředitel)

                        

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV 2019 

 

Text výzvy MAS č. 4 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Etický kodex

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 3 - Lesnická infrastruktura

Fiche 4 - Podpora a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 

Výsledky výzvy:

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání programového výboru

Zobrazit více
18.12.2018 16:39:59
Výsledky druhé vlny výzev v OPZ a první výzvy v IROP k 14.12.2018.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v OPZ "MAS Slezská brána – Prorodinná opatření 2"

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

Seznam vybraných projektů k financování

výzva MAS Slezská brána, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření 2

Registrační číslo projektu

Žadatel

Místo realizace

Název projektu

Výše příspěvku EU

získaný počet bodů

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010352

TC Biocel Vratimov, z.s.

26529076

Vratimov

Příměstské tenisové tábory Vratimov

1.158.510,- Kč

91,25

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009750

Dům dětí a mládeže Vratimov, p.o.

75086778

Vratimov

Příměstské tábory DDM Vratimov

2.049.050,- Kč

60

Hodnocení a výběr projektů výzvy v OPZ "MAS Slezská brána – Sociální služby 2"

Nepřihlásil se žádný žadatel.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v IROP "1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1"

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.     -       Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (MŠ) a Infrastruktura základních škol (ZŠ)     -     Číslo výzvy   127/06_16_075/CLLD_16_02_084

pořadí hodnocení / žadatel / bodové hodnocení

název projektu

podpora Unie (CZK)

datum podání

číslo projektu

1. / Město Paskov / 79 bodů

Rozšíření kapacity MŠ Paskov, p. o. - nástavba části budovy

5 730 400,00

30.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010125

2. / Základní škola Paskov / 59 bodů

Počítače do školy, pro holky a pro kluky

1 005 916,05

26.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010087

3. / Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště / 59 bodů

Multimediální odborná učebna Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště

2 768 942,00

31.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010166

Uvedené projekty v OPZ a IROP byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti CRR a doporučeny ŘO k financování.

Zobrazit více
123...678910...252627