Hlavní stránka > Archív

Archív

28.08.2018 09:20:38
Výzva MAS Slezská brána - Sociální služby 2

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 591/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Sociální služby

 

Datum vyhlášení výzvy: 20. srpna 2018

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. srpna 2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. října 2018, 12:00

Seminář pro žadatele: 18. září 2018, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoby:

                          Mgr. Tomáš Řeha (projektový manažer)

                          Mgr. David Novák (ředitel)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

         - rozvoj sociálních služeb

Blíže v příloze č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Sociální služby 2

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

Příloha č. 4 - Pomůcka k vyplnění přílohy č. 5 Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 - Přehled čerpání - vyrovnávací platby

Příloha č. 7 - Podpora sociálních služeb na území MAS v OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 8 - Přehled cílových skupin

Příloha č. 9 - Jednací řád MAS

 

Zobrazit více
14.02.2019 22:59:15
Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 2

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 590/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Prorodinná opatření 2

 

Datum vyhlášení výzvy: 20. srpna 2018

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. srpna 2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. října 2018, 12:00

Seminář pro žadatele: 18. září 2018, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoby:

                          Mgr. Tomáš Řeha (projektový manažer)

                          Mgr. David Novák (ředitel)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

         - Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

           (ranní či odpolední pobyt)

         - Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

         - Příměstské tábory

         - Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

         - Dětské skupiny

         - Vzdělávání pečujících osob

Blíže v příloze č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 2

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

Seznam doporučených a nedoporučených projektů

 

Proces hodnocení:

Hodnoticí tabulka 1

Hodnoticí tabulka 2

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

 

Zobrazit více
123...56789...222324