Hlavní stránka > Archív

Archív

18.12.2018 16:39:59
Výsledky druhé vlny výzev v OPZ a první výzvy v IROP k 14.12.2018.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v OPZ "MAS Slezská brána – Prorodinná opatření 2"

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

Seznam vybraných projektů k financování

výzva MAS Slezská brána, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření 2

Registrační číslo projektu

Žadatel

Místo realizace

Název projektu

Výše příspěvku EU

získaný počet bodů

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010352

TC Biocel Vratimov, z.s.

26529076

Vratimov

Příměstské tenisové tábory Vratimov

1.158.510,- Kč

91,25

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009750

Dům dětí a mládeže Vratimov, p.o.

75086778

Vratimov

Příměstské tábory DDM Vratimov

2.049.050,- Kč

60

Hodnocení a výběr projektů výzvy v OPZ "MAS Slezská brána – Sociální služby 2"

Nepřihlásil se žádný žadatel.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v IROP "1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1"

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.     -       Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (MŠ) a Infrastruktura základních škol (ZŠ)     -     Číslo výzvy   127/06_16_075/CLLD_16_02_084

pořadí hodnocení / žadatel / bodové hodnocení

název projektu

podpora Unie (CZK)

datum podání

číslo projektu

1. / Město Paskov / 79 bodů

Rozšíření kapacity MŠ Paskov, p. o. - nástavba části budovy

5 730 400,00

30.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010125

2. / Základní škola Paskov / 59 bodů

Počítače do školy, pro holky a pro kluky

1 005 916,05

26.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010087

3. / Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště / 59 bodů

Multimediální odborná učebna Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště

2 768 942,00

31.10.2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010166

Uvedené projekty v OPZ a IROP byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti CRR a doporučeny ŘO k financování.

Zobrazit více
22.08.2019 13:16:38
Harmonogram plánovaných výzev MAS v roce 2019

MAS Slezská brána zveřejňuje aktuální přehled výzev pro rok 2019. Alokace výzev budou postupně doplněny. 

Program rozvoje venkova (PRV)

 

číslo

fiche výzvy

termín vyhlášení

termín uzavření

4

Investice do zemědělských podniků

únor 2019

květen 2019

Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků

Lesnická infrastruktura

Podpora a rozvoj nezemědělských činností

Neproduktivní investice v lesích

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

číslo

název výzvy

termín vyhlášení

termín uzavření

3

"3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1."

srpen 2019

říjen 2019

4

"4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2."

říjen 2019

prosinec 2019

5

“5.výzva MAS Slezská brána-IROP-IZS 1.“

říjen 2019

prosinec 2019

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

číslo

název výzvy

termín vyhlášení

termín uzavření

6

Získávání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2

duben 2019

červen 2019

7

Prorodinná opatření 3

duben 2019

červen 2019

8

Sociální služby 3

duben 2019

červen 2019

9

Prorodinná opatření 4

srpen 2019

říjen 2019

10

Sociální služby 4

srpen 2019

říjen 2019

 

V průběhu roku může dojít ke změně termínů, sloučení, doplnění či vyřazení výzvy. Harmonogram bude v takovém případě aktualizován.

 

Zobrazit více
123...56789...242526