Hlavní stránka > Archív

Archív

26.02.2019 13:08:13
Výsledky druhé výzvy v IROP k 18.2.2019.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v IROP "2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1."

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Zápis z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU     -     Seznam VYBRANÝCH projektů     -       Kancelář MAS Slezská brána, Nádražní 38, Paskov, 18. února 2019, 9-12 hodin
2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.     -       Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava       -     Číslo výzvy   217/06_16_038/CLLD_16_02_084
           
pořadí hodnocení / žadatel / bodové hodnocení název projektu podpora Unie (CZK) CZV (CZK) datum podání číslo projektu

1. /

obec Kaňovice /

74 bodů

Stezka pro chodce a cyklisty 2 347 531,54 2 471 085,84

19.10.

2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0010024

2. /

obec Žabeň /

73 bodů

Rekonstrukce chodníku podél komunikace III-48411 v Žabni 5 411 749,22 5 696 578,13

15.11.

2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0010356

3. /

obec Sedliště /

68 bodů

Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, II. etapa - část cyklostezka 5 716 618,99 6 017 493,68

19.11.

2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0010377

4. /

obec Sviadnov /

63 bodů

Přechod pro chodce Sviadnov 1 203 219,65 1 266 547,00

30.10.

2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0010122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené projekty v IROP byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti CRR a doporučeny ŘO k financování.

Zobrazit více
25.03.2019 11:12:26
Provozní výdaje

 

MAS Slezská brána, z.s. je financována díky podpoře EU z projektu

PROVOZNÍ VÝDAJE

(reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0000470)

Tento projekt je realizován na období od 1.1. 2015 do 31.12. 2023

 

Popis projektu: Aktivity spojené s realizací SCLLD, tzn. tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje, příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitoring a evaluace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS. Podpora partnerství, spolupráce, informační výměna mezi aktéry na území MAS, animace školských zařízení, vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD.

Cíl projektu: Zajištění efektivního chodu MAS a podpora kanceláře MAS vedoucí k naplňování úkolů a povinností MAS v území.

Výsledky projektu: Realizace komunitně vedeného místního rozvoje formou vyhlašování dotačních výzev a animace škol a školských zařízení v území MAS.

Projekt je realizován ve výzvě IROP - 

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2

 

 

Zobrazit více
123...56789...252627