Hlavní stránka > Archív

Archív

11.11.2019 11:05:52
Výzva MAS Slezská brána - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 589/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2

 

Datum vyhlášení výzvy: 24. dubna 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. dubna 2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2019, 12:00

Seminář pro žadatele: 7. května 2019, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (ředitel MAS)

                     

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

        - Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

         - Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

         - Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

         - Podpora prostupného zaměstnávání

 Blíže v příloze č. 2 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Prezentace ze semináře 1

Prezentace ze semináře 2

 

Proces hodnocení:

Hodnotící tabulka věcného hodnocení 

 

Zápis výběrové komise

Zápis Programového výboru

 

 

 

 

 

Zobrazit více
11.11.2019 11:07:08
Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 3

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 918/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Prorodinná opatření 3

 

Datum vyhlášení výzvy: 24. dubna 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. dubna 2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2019, 12:00

Seminář pro žadatele: 7. května 2019, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (ředitel MAS)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

         - Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

           (ranní či odpolední pobyt)

         - Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

         - Příměstské tábory

         - Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

         - Dětské skupiny

         - Vzdělávání pečujících osob

Blíže v příloze č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 3

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Prezentace ze semináře 1

Prezentace ze semináře 2

 

Proces hodnocení:

Hodnotící tabulka věcného hodnocení 1

Hodnotící tabulka věcného hodnocení 2

 

Zápis výběrové komise

Zápis Programového výboru

 

 

Zobrazit více
12345678...252627