Hlavní stránka > Archív

Archív

25.03.2019 11:12:26
Provozní výdaje

 

MAS Slezská brána, z.s. je financována díky podpoře EU z projektu

PROVOZNÍ VÝDAJE

(reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0000470)

Tento projekt je realizován na období od 1.1. 2015 do 31.12. 2023

 

Popis projektu: Aktivity spojené s realizací SCLLD, tzn. tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje, příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitoring a evaluace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS. Podpora partnerství, spolupráce, informační výměna mezi aktéry na území MAS, animace školských zařízení, vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD.

Cíl projektu: Zajištění efektivního chodu MAS a podpora kanceláře MAS vedoucí k naplňování úkolů a povinností MAS v území.

Výsledky projektu: Realizace komunitně vedeného místního rozvoje formou vyhlašování dotačních výzev a animace škol a školských zařízení v území MAS.

Projekt je realizován ve výzvě IROP - 

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2

 

 

Zobrazit více
21.11.2019 10:21:34
Výzva MAS č. 4 v PRV

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 4 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 11. února 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. února 2019, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2019, 14:00

Seminář pro žadatele: 11. března 2019 (Komunitní centrum v Paskově)

Pozvánka na seminář pro žadatele ZDE

 

Kontaktní osoby:

                          Mgr. Tomáš Řeha (pověřený ředitel)

                        

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV 2019 

 

Text výzvy MAS č. 4 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Etický kodex

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 3 - Lesnická infrastruktura

Fiche 4 - Podpora a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 

Výsledky výzvy:

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání programového výboru

Zobrazit více
12345678...242526