Hlavní stránka > Archív

Archív

11.11.2019 11:07:08
Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 3

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 918/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Prorodinná opatření 3

 

Datum vyhlášení výzvy: 24. dubna 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. dubna 2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2019, 12:00

Seminář pro žadatele: 7. května 2019, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (ředitel MAS)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

         - Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

           (ranní či odpolední pobyt)

         - Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

         - Příměstské tábory

         - Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

         - Dětské skupiny

         - Vzdělávání pečujících osob

Blíže v příloze č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 3

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Prezentace ze semináře 1

Prezentace ze semináře 2

 

Proces hodnocení:

Hodnotící tabulka věcného hodnocení 1

Hodnotící tabulka věcného hodnocení 2

 

Zápis výběrové komise

Zápis Programového výboru

 

 

Zobrazit více
26.02.2019 13:08:13
Výsledky druhé výzvy v IROP k 18.2.2019.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v IROP "2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1."

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Zápis z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU     -     Seznam VYBRANÝCH projektů     -       Kancelář MAS Slezská brána, Nádražní 38, Paskov, 18. února 2019, 9-12 hodin
2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.     -       Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava       -     Číslo výzvy   217/06_16_038/CLLD_16_02_084
           
pořadí hodnocení / žadatel / bodové hodnocení název projektu podpora Unie (CZK) CZV (CZK) datum podání číslo projektu

1. /

obec Kaňovice /

74 bodů

Stezka pro chodce a cyklisty 2 347 531,54 2 471 085,84

19.10.

2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0010024

2. /

obec Žabeň /

73 bodů

Rekonstrukce chodníku podél komunikace III-48411 v Žabni 5 411 749,22 5 696 578,13

15.11.

2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0010356

3. /

obec Sedliště /

68 bodů

Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, II. etapa - část cyklostezka 5 716 618,99 6 017 493,68

19.11.

2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0010377

4. /

obec Sviadnov /

63 bodů

Přechod pro chodce Sviadnov 1 203 219,65 1 266 547,00

30.10.

2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0010122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené projekty v IROP byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti CRR a doporučeny ŘO k financování.

Zobrazit více
12345678...242526