Hlavní stránka > Archív

Archív

28.02.2020 11:14:31
Výsledky třetí výzvy v IROP k 24.2.2020.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v IROP "3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1."

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

Zápis z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU     -     Seznam VYBRANÝCH projektů     -      Kancelář MAS Slezská brána, Nádražní 38, Paskov, 24. února 2020, 13 hodin

3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.     -     Památky     -     Číslo výzvy   057/06_16_073/CLLD_16_02_084

 

 

 

 

 

 

pořadí podání / žadatel / bodové hodnocení

název projektu

podpora Unie (CZK)

CZV (CZK)

datum podání

číslo projektu

1. / Římskokatolická farnost Sedliště / 53 bodů

Obnova střechy dřevěného kostela Všech svatých v Sedlištích

664 211,50

699 170,00

22.10.2019

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012606

2. / Římskokatolická farnost Vratimov / 60 bodů

Restaurování dřevěných polychromovaných součástí interiéru kostela sv. Michaela Archanděla, obec Řepiště

683 287,50

719 250,00

30.10.2019

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012641

Uvedené projekty v IROP byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti CRR a doporučeny ŘO k financování.

Zobrazit více
02.03.2020 10:05:06
Výzva MAS Slezská brána v OPZ: Prorodinná opatření 4

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo A53/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Prorodinná opatření 4

 

Datum vyhlášení výzvy: 24. září 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. září 2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  30. listopadu 2019, 12:00

Seminář pro žadatele: 30. října 2019, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (ředitel MAS)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

         - Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

           (ranní či odpolední pobyt)

         - Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

         - Příměstské tábory

         - Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

         - Dětské skupiny

Blíže v příloze č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 4

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Prezentace ze semináře 1

Prezentace ze semináře 2

Prezentace ze semináře 3

 

Hodnotící protokol věcného hodnocení

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Zobrazit více
12345678...252627