Hlavní stránka > Archív

Archív

28.02.2020 11:03:31
3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 057/06_16_073/CLLD_16_02_084

- „3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.“

 

Datum vyhlášení výzvy:                                       1. srpna 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu:         1. srpna 2019, 0:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:        31. října 2019, 0:00

Seminář pro žadatele:                                          1. srpna 2019, 10:00   pozvánka zde

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 55 Integrovaného regionálního operačního programu

 

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Leonard Skuplík (projektový manažer IROP)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

- Aktivita Památky

 

Blíže v textu výzvy - Podporované aktivity

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

P2_Osnova studie proveditelnosti_55.výzva_Kulturní dědictví (ke stažení zde) 

Interní postupy MAS Slezská brána, z.s., verze 2

Výzva MAS Slezská brána - „3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.“

Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

Programový výbor - vybrané projekty 24.2.2020

 

 

Zobrazit více
11.11.2019 11:05:52
Výzva MAS Slezská brána - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 589/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2

 

Datum vyhlášení výzvy: 24. dubna 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. dubna 2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2019, 12:00

Seminář pro žadatele: 7. května 2019, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (ředitel MAS)

                     

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

        - Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

         - Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

         - Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

         - Podpora prostupného zaměstnávání

 Blíže v příloze č. 2 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Prezentace ze semináře 1

Prezentace ze semináře 2

 

Proces hodnocení:

Hodnotící tabulka věcného hodnocení 

 

Zápis výběrové komise

Zápis Programového výboru

 

 

 

 

 

Zobrazit více
12345678...242526