Hlavní stránka > Archív

Archív

07.05.2020 14:28:55
Výsledky 4.výzvy v IROP

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Zápis z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU     -     Seznam VYBRANÝCH projektů    -    Kancelář MAS Slezská brána, Nádražní 38, Paskov, 28. dubna 2020, 12 hodin

 

4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2.     -     Bezpečnost dopravy     -     Číslo výzvy   365/06_16_038/CLLD_16_02_084

 

pořadí podání / žadatel / bodové hodnocení

název projektu

podpora Unie (CZK)

CZV (CZK)

datum podání

číslo projektu

 

1. / Obec Václavovice /

80 bodů

Chodník podél silnice III/47310

3 125 913,17

3 290 434,92

11.11.

2019

CZ.06.4.59

/0.0/0.0

/16_038/0012717

 

2. / Obec Sviadnov / 80 bodů

Chodník od zastávky Sviadnov restaurace Pod Šimlem po ulici Pasteurova

1 957 556,08

2 060 585,35

17.12.

2019

CZ.06.4.59

/0.0/0.0

/16_038/0013022

 

3. / Město Šenov /

60 bodů

Chodník ul. Těšínská - směr Havířov

2 345 003,75

2 468 425,00

23.12.

2019

CZ.06.4.59

/0.0/0.0

/16_038/0013210

 

 

Celkem

7 428 473,00

7 819 445,27

 

 

 

 

Alokace výzvy

8 227 556,08

8 660 585,35

 

 

 

pořadí výběru / žadatel / bodové hodnocení

výsledek (žádost doporučena/doporučena s výhradou/náhradní projekt/nedoporučena)

odůvodnění (při rovnosti bodů pořadí určuje datum a čas podání žádosti)

 

VÝBĚR PROJEKTŮ:    

/ Obec Václavovice / 80 bodů

Žádost o podporu doporučena k financování

1. pořadí / v alokaci výzvy / 1. podání

 

/ Obec Sviadnov / 80 bodů

Žádost o podporu doporučena k financování

2. pořadí / v alokaci výzvy / 2. podání

 

/ Město Šenov /

60 bodů

Žádost o podporu doporučena k financování

3. pořadí / v alokaci výzvy

 

Žádosti o podporu doporučeny k financování.
Projekty jsou ve stanoveném pořadí doporučeny k podpoře.

 

Uvedené projekty v IROP byly předány

k Závěrečnému ověření způsobilosti na CRR,

a doporučeny ŘO IROP k financování.

Zobrazit více
12.06.2020 11:45:54
Výzva MAS č. 5 v PRV

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 5 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 1. května 2020

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. května 2020, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2020, 14:00

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (pověřený ředitel)

                        

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV 2020 

 

Text výzvy MAS č. 5 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Etický kodex

 

Fiche 4 - Podpora a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 

Výsledky výzvy:

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání programového výboru

Zobrazit více
12345678...252627