Hlavní stránka > Archív

Archív

02.03.2020 10:05:06
Výzva MAS Slezská brána v OPZ: Prorodinná opatření 4

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo A53/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Prorodinná opatření 4

 

Datum vyhlášení výzvy: 24. září 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. září 2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  30. listopadu 2019, 12:00

Seminář pro žadatele: 30. října 2019, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (ředitel MAS)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

         - Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

           (ranní či odpolední pobyt)

         - Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

         - Příměstské tábory

         - Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

         - Dětské skupiny

Blíže v příloze č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 4

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Prezentace ze semináře 1

Prezentace ze semináře 2

Prezentace ze semináře 3

 

Hodnotící protokol věcného hodnocení

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Zobrazit více
18.02.2020 12:22:46
4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2.

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 365/06_16_038/CLLD_16_02_084

- „4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2.“

Datum vyhlášení výzvy:                                       1. října 2019

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu:         1. října 2019, 0:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:        31. prosince 2019, 12:00

Seminář pro žadatele:                                          1. října 2019, 10:00   pozvánka zde 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 53 Integrovaného regionálního operačního programu

 

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Leonard Skuplík (projektový manažer IROP)

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

- Aktivita Bezpečnost dopravy

 

Blíže v textu výzvy - Podporované aktivity

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy (ke stažení zde)

Interní postupy MAS Slezská brána, z.s., verze 2

Výzva MAS Slezská brána - „4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2.“

Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

 

 

Zobrazit více
12345678...242526