Hlavní stránka > Archív

Archív

07.03.2014 11:35:11
Veřejné setkání Vratimov

 

Dne 23. Října 2013 se uskutečnilo druhé veřejné setkání, které se tentokrát uskutečnilo ve Vratimově v Domě dětí a mládeže. Setkání začalo v 18 hodin Přítomné hosty přivítala paní Bc. Hana Nevrlá, ředitelka Domu dětí a mládeže. Ta pak předala slovo panu Ing. Miroslavu Lyskovi, koordinátorovi projektu „Strategie MAS Slezské brány“. Následovala prezentace o Místní akční skupině Slezská brána a její činnosti, kterou vedl pan Lysek. Během prezentace byl dán prostor i na případné otázky k danému tématu. Dále byla přivítaná zástupkyně MAS Pobeskydí paní Krystyna Nováková, která přítomným hostům sdělila fungování této organizace a současně konkrétní příklady využití dotací na jednotlivé programy.

Ve druhé části, nazvané pracovní setkání, proběhla pod vedením p. Bc. Nevrlé – vedoucí pracovní skupiny „Společnost“ diskuze k problematice Místní akční skupiny Slezská brána, především v rámci problémového okruhu, který sama vede. Byla daná příležitost přítomným hostům k dotazům týkající se dané problematiky. Například byl podán dotaz, jaký je postup žádosti k získání dotaci na projekty v případě neziskové organizace. Nebo byl zmíněný návrh na vybudování parkovacích míst u jednotlivých budov. Diskuzi zakončila a shrnula ředitelka Domu dětí a mládeže paní Bc. Hana Nevrlá.

 

Zobrazit více
07.03.2014 12:23:10
Veřejná setkání MAS Paskov

 

Dne 16. října 2013 se v Paskově uskutečnilo veřejné setkání pro občany, neziskové organizace a podnikatelské subjekty k problematice činnosti místní akční skupiny Slezská brána a k tvorbě integrované strategie na území Regionu Slezská brána.  

Přítomné hosty veřejného setkání přivítal starosta Paskova pan Petr Baďura, který následně předal slovo paní Bc. Haně Nevrlé, ředitelce Domu dětí a mládeže ve Vratimově a panu Ing. Miroslavu Lyskovi, koordinátorovi MAS Slezské brány. Následovala prezentace o Místní akční skupině Slezská brána a její činnosti, kterou vedl pan Lysek.

 

Ve druhé části setkání proběhla diskuze k problematice Místní akční skupiny Slezská brána. Byla daná příležitost přítomným hostům k dotazům týkající se dané problematiky. Například jaký je postup žádosti k získání dotaci na projekty. Také bylo zmíněno, že je potřeba poznat projekty, které byly již realizovány v jiných MAS. Byly zmíněny i jednotlivé silné a slabé stránky regionu Slezská brána.  Diskuzi zakončil pan starosta Paskova, Petr Baďura.

Zobrazit více
123...2021222324252627