Hlavní stránka > Archív

Archív

12.03.2014 08:14:14
Pozvánka na přednášky

Vážení zájemci,

Region Slezská brána pořádá dvě přednášky, které se budou věnovat problematice projektového cyklu a sestavování žádosti o dotaci. Zvláštní pozornost zde bude věnována postavení tzv. „místní akční skupiny“. U ní se do budoucího programového období Evropské unie 2014 - 2020 předpokládá, že bude sehrávat roli administrátora rozdělování některých prostředků EU v našem regionu.

 

Přednášky jsou aktivitami, které realizuje svazek obcí Region Slezská brána ve spolupráci se zdejší místní akční skupinou, a to v rámci projektu zaměřeného především na tvorbu strategického plánu regionu, jehož existence je pro čerpání prostředků EU podmínkou.

 

Termíny a místa realizace přednášek jsou: 

p. č.

den

datum

čas

místo

1.

čtvrtek

20. 3. 2014

15:00 – cca 18:00

Paskov – komunitní centrum

2.

úterý

1. 4. 2014

15:00 – cca 18:00

Šenov – římskokatolická fara

 

Obě chystané přednášky mají stejný obsah:

-          Představení místní akční skupiny jako instituce zajišťující administraci finančních prostředků EU v rámci svého území

-          Projektový cyklus na příkladu skutečně zrealizovaného projektu

-          Základy tvorby žádosti

 

Přednášky s využitím připravených prezentací provedou na základě svých několikaletých praktických zkušeností zástupce Místní akční skupiny Pobeskydí a zástupce našeho regionu.

 

V rámci přednášených témat bude vyhrazen čas pro diskusi a pokládání dotazů.

 

S ohledem na omezenou kapacitu místností, kde budou přednášky probíhat, nahlaste svůj zájem předem na tajemníka Regionu Slezská brána p. Ing. Stanečka – tel.: 558 671 925,  e-mail.: stanecka@repiste.eu.

Na tyto přednášky zve Rostislav Kožušník, předseda Regionu Slezská brána

 

Zobrazit více
07.03.2014 11:35:11
Veřejné setkání Vratimov

 

Dne 23. Října 2013 se uskutečnilo druhé veřejné setkání, které se tentokrát uskutečnilo ve Vratimově v Domě dětí a mládeže. Setkání začalo v 18 hodin Přítomné hosty přivítala paní Bc. Hana Nevrlá, ředitelka Domu dětí a mládeže. Ta pak předala slovo panu Ing. Miroslavu Lyskovi, koordinátorovi projektu „Strategie MAS Slezské brány“. Následovala prezentace o Místní akční skupině Slezská brána a její činnosti, kterou vedl pan Lysek. Během prezentace byl dán prostor i na případné otázky k danému tématu. Dále byla přivítaná zástupkyně MAS Pobeskydí paní Krystyna Nováková, která přítomným hostům sdělila fungování této organizace a současně konkrétní příklady využití dotací na jednotlivé programy.

Ve druhé části, nazvané pracovní setkání, proběhla pod vedením p. Bc. Nevrlé – vedoucí pracovní skupiny „Společnost“ diskuze k problematice Místní akční skupiny Slezská brána, především v rámci problémového okruhu, který sama vede. Byla daná příležitost přítomným hostům k dotazům týkající se dané problematiky. Například byl podán dotaz, jaký je postup žádosti k získání dotaci na projekty v případě neziskové organizace. Nebo byl zmíněný návrh na vybudování parkovacích míst u jednotlivých budov. Diskuzi zakončila a shrnula ředitelka Domu dětí a mládeže paní Bc. Hana Nevrlá.

 

Zobrazit více
123...1920212223242526