Hlavní stránka > Archív

Archív

07.03.2014 12:23:10
Veřejná setkání MAS Paskov

 

Dne 16. října 2013 se v Paskově uskutečnilo veřejné setkání pro občany, neziskové organizace a podnikatelské subjekty k problematice činnosti místní akční skupiny Slezská brána a k tvorbě integrované strategie na území Regionu Slezská brána.  

Přítomné hosty veřejného setkání přivítal starosta Paskova pan Petr Baďura, který následně předal slovo paní Bc. Haně Nevrlé, ředitelce Domu dětí a mládeže ve Vratimově a panu Ing. Miroslavu Lyskovi, koordinátorovi MAS Slezské brány. Následovala prezentace o Místní akční skupině Slezská brána a její činnosti, kterou vedl pan Lysek.

 

Ve druhé části setkání proběhla diskuze k problematice Místní akční skupiny Slezská brána. Byla daná příležitost přítomným hostům k dotazům týkající se dané problematiky. Například jaký je postup žádosti k získání dotaci na projekty. Také bylo zmíněno, že je potřeba poznat projekty, které byly již realizovány v jiných MAS. Byly zmíněny i jednotlivé silné a slabé stránky regionu Slezská brána.  Diskuzi zakončil pan starosta Paskova, Petr Baďura.

Zobrazit více
17.02.2014 16:23:13
Tréninková výzva

MAS Slezská brána, z. s  p. o. vyhlašuje jako realizátor projektu „Strategie MAS Slezské brány“, který je zařazen do Programu rozvoje venkova České republiky 2007-2013, opatření III. 4. 1 Získávání dovedností, animace a provádění následující výzvu na podávání žádosti o partnerské zapojení do realizací akcí v rámci uvedeného projektu.

Lhůta pro podání žádosti začíná běžet od úterý 18. 2. 2014 a končí v pátek 28. 2. ve 12.00 hod doručením do sídla MAS Slezská brána, Mírová 178, ŘEPIŠTĚ (budova obecního úřadu). 

Žádosti o dotaci lze podat následujícími způsoby:

 

1.  Osobně v sídle MAS Slezské brány – v Řepištích na ul. Mírové 178 (budova obecního úřadu v Řepištích) p. Ing. Petru Stanečkovi, a v to čase určeném pro styk s veřejností:

2. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

V obou případech bude žádost podávána v uzavřené obálce s uvedením:

      - adresy sídla MAS Slezské brány - tj.:

         MAS Slezská brána z. s. p. o.,

         Mírová 178,

         739 31 Řepiště

       - názvu a adresy žadatele

       - textu "Neotvírat – tréninková výzva". 

Veškeré podrobnosti k žádosti o dotaci naleznete zde nebo v odkaze "VÝZVY " .

Zobrazit více
123...1718192021222324