Hlavní stránka > Archív

Archív

22.10.2020 10:27:12
Výzva MAS Slezská brána č. 7 v PRV

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 7 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 11. září 2020

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. září 2020, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  11. října 2020, 14:00

Termín registrace žádostí na RO SZIF:  30. října 2020

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (pověřený ředitel)

                        

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV 2020 

 

Text výzvy MAS č. 7 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Etický kodex

 

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých a nepřijatých žádostí

 

Výběr projektů byl proveden korespondenční formou hlasování per rollam z důvodu epidemiologické situace v ČR. 

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Zobrazit více
03.08.2020 12:38:38
Projekt SCLLD MAS Slezská brána 21+

SCLLD MAS Slezská brána 21+

MAS Slezská brána, z.s. je zapojena do projektu SCLLD MAS Slezská brána 21+, který je financován z prostředků Moravskoslezského kraje. 

(reg. č.: 02635/2020/RCC)

Tento projekt je realizován na období od 1.1. 2020 do 31.12. 2020

 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na aktualizaci Strategického plánu rozvoje území MAS Slezská brána pro období 2021-2027, speciálně na zpracování Analytické části SCLLD. Aktivitami projektu jsou především sběr dat z území MAS, mapování potřeb a cílů nového programového období v územní působnosti MAS a analýza těchto dat.

Cíl a výsledek projektu: Tvorba analytické části SCLLD MAS Slezská brána pro období 2021-2027.

Projekt je realizován ve výzvě Moravskoslezského kraje "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020" (RRC/08/2020)

 

Zobrazit více
12345678...252627