Hlavní stránka > Archív

Archív

12.06.2020 11:45:54
Výzva MAS č. 5 v PRV

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 5 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 1. května 2020

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. května 2020, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. května 2020, 14:00

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (pověřený ředitel)

                        

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV 2020 

 

Text výzvy MAS č. 5 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Etický kodex

 

Fiche 4 - Podpora a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 

Výsledky výzvy:

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání programového výboru

Zobrazit více
28.02.2020 11:14:31
Výsledky třetí výzvy v IROP k 24.2.2020.

Hodnocení a výběr projektů výzvy v IROP "3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1."

Konečné hodnocení a výběr jsou uvedeny v následující tabulce:

Zápis z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU     -     Seznam VYBRANÝCH projektů     -      Kancelář MAS Slezská brána, Nádražní 38, Paskov, 24. února 2020, 13 hodin

3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.     -     Památky     -     Číslo výzvy   057/06_16_073/CLLD_16_02_084

 

 

 

 

 

 

pořadí podání / žadatel / bodové hodnocení

název projektu

podpora Unie (CZK)

CZV (CZK)

datum podání

číslo projektu

1. / Římskokatolická farnost Sedliště / 53 bodů

Obnova střechy dřevěného kostela Všech svatých v Sedlištích

664 211,50

699 170,00

22.10.2019

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012606

2. / Římskokatolická farnost Vratimov / 60 bodů

Restaurování dřevěných polychromovaných součástí interiéru kostela sv. Michaela Archanděla, obec Řepiště

683 287,50

719 250,00

30.10.2019

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012641

Uvedené projekty v IROP byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti CRR a doporučeny ŘO k financování.

Zobrazit více
12345678...242526