Hlavní stránka > Archív

Archív

29.08.2019 12:12:18
1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.

 

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 127/06_16_075/CLLD_16_02_084:

„1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.“

 

Datum vyhlášení výzvy:                                           27. srpna 2018

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu:             27. srpna 2018, 14:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:            31. října 2018, 14:00

Seminář pro žadatele:                                              18. září 2018, 10:00   pozvánka zde

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 68 Integrovaného regionálního operačního programu

 

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Leonard Skuplík (projektový manažer)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

- Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- Infrastruktura základních škol

 

Blíže v textu výzvy - Podporované aktivity

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

P4A_Osnova_studie_proveditelnosti_1.2_Infrastr. pro předškolní vzdělávání (ke stažení zde)

P4B_Osnova_studie_proveditelnosti_1.2_Infrastruktura ZŠ (ke stažení zde)

Interní postupy MAS Slezská brána, z.s. - IROP

Výzva MAS Slezská brána - „1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.“

Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Programový výbor - vybrané projekty 14.12.2018

 

 

Zobrazit více
28.08.2018 09:20:38
Výzva MAS Slezská brána - Sociální služby 2

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu číslo 591/03_16_047/CLLD_16_02_084 - Sociální služby

 

Datum vyhlášení výzvy: 20. srpna 2018

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. srpna 2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. října 2018, 12:00

Seminář pro žadatele: 18. září 2018, 10:00 (pozvánka zde)

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost

 

Kontaktní osoby:

                          Mgr. Tomáš Řeha (projektový manažer)

                          Mgr. David Novák (ředitel)

 

Výzva je zaměřena na následující okruhy:

         - rozvoj sociálních služeb

Blíže v příloze č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (ke ztažení zde)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (ke stažení zde)

 

Výzva MAS Slezská brána - Sociální služby 2

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 - Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit

Příloha č. 4 - Pomůcka k vyplnění přílohy č. 5 Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 - Přehled čerpání - vyrovnávací platby

Příloha č. 7 - Podpora sociálních služeb na území MAS v OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 8 - Přehled cílových skupin

Příloha č. 9 - Jednací řád MAS

 

Zobrazit více
123...89101112...252627