Hlavní stránka > Archív

Archív

18.11.2020 12:15:31
Moje místo v MSK

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

 

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a zároveň najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky.

 

Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na dvě stěžejní části, kdy první tzv. profesní poradenství je službou, kterou mohou bezplatně využít obyvatelé Moravskoslezského kraje pro získání kvalitní podpory při změně zaměstnání. Druhá část je určena pro firmy. Jedná se o produkt online aplikace pro firmy, tzv. matching, v jehož rozhraní mohou firmy sdílet nabídku, a nebo naopak poptávku po zaměstnancích.

 

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, uvažují o změně práce, či jsou již aktuálně nezaměstnaní pak díky profesnímu poradenství budou mít možnost využít poradenských služeb online či osobně. Poradenství je přizpůsobeno na míru klienta s širokou škálou služeb. Může se jednat například o kariérové poradenství, pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či konzultaci životopisu.

 

Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je pak párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Jednoduše řečeno, pokud jedna firma zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato aplikace je jednoduše propojí na základě předem definovaných parametrů. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce.

Zobrazit více
22.10.2020 10:27:12
Výzva MAS Slezská brána č. 7 v PRV

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 7 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 11. září 2020

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. září 2020, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  11. října 2020, 14:00

Termín registrace žádostí na RO SZIF:  30. října 2020

 

Kontaktní osoba:

                          Mgr. Tomáš Řeha (pověřený ředitel)

                        

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV 2020 

 

Text výzvy MAS č. 7 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Etický kodex

 

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých a nepřijatých žádostí

 

Výběr projektů byl proveden korespondenční formou hlasování per rollam z důvodu epidemiologické situace v ČR. 

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Zobrazit více
12345678...252627