Hlavní stránka > Aktuality

Aktuality

Novinky
07.05.2020
Výsledky 4.výzvy v IROP
Výsledky hodnocení projektů ve 4. výzvě v IROP.
12.06.2020
Výzva MAS č. 5 v PRV
výzva MAS Slezská brána v PRV č. 5
28.02.2020
Výsledky třetí výzvy v IROP k 24.2.2020.
Výsledky hodnocení projektů ve 3. výzvě v IROP.
11.11.2019
Výzva MAS Slezská brána - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2
Výzva MAS v OPZ - Získávání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce 2
Archív novinek
Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí