Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
 > Výzvy

Výzvy

Výzvy

VÝZVY, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY:

Výzva č. 1:    Tréninková výzva

Příloha č. 1: Struktura žádosti

Příloha č. 2: Rozpočet

Příloha č. 3: Hodnotící kritéria

Přílohač. 4: Smlouva o partnerství

Příloha č. 5: Pravidla dokládání

Příloha č. 6: Kontrolní list

 

Vyhodnocení tréninkové výzvy -  zde

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí