Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Výběrová komise

Výběrová komise

členové výběrové komise

Název člena (subjektu)

Osoba, která člena zastupuje

Kontakt

Funkce

Město Paskov

Petr Baďura         

petr.badura@mesto-paskov.cz

Předseda výběrové komise 

Město Vratimov

JUDr. Dagmar Hrudová

hrudova.meu@vratimov.cz

Člen výběrové komise

Zahrady Hanyz

Jan Kuchař

kuchar@zahrady-hanyz.cz

Člen výběrové komise

KOVOJAS

Ing. Přemysl Jasiok

premysl.jasiok@kovojas.eu

Člen výběrové komise

TJ BDSTAV Sedliště

Daniel Majer

info@dmgastro.com

Člen výběrové komise

SDH Řepiště

Ing. Tomáš Černý

cerny144@seznam.cz

Člen výběrové komise

Obec Václavovice

Ing. Magda Pustková

starosta@obecvaclavovice.cz

Člen výběrové komise

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí