Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Hlavní stránka > Programový výbor

Programový výbor

členové programového výboru

Název člena (subjektu)

Osoba, která člena zastupuje

Kontakt

Funkce

Obec Řepiště

Rostislav Kožušník

mas@masslezskabrana.cz

Předseda PV

Dům dětí a mládeže Vratimov

Bc. Hana Nevrlá

h.nevrla@ddmvratimov.cz

Místopředsedkyně PV

Carmipex consulting s.r.o.

Ing. Petr Michálek

michalek@carmipex.cz

Člen PV

Jezdecký klub Sviadnov

Darja Hrůzková

jksviadnov@seznam.cz

Člen PV

Ludma Trading s.r.o.

Ing. Miroslav Ĺudma

ludma@ludma.cz

Člen PV

Členové MAS SLEZSKÁ BRÁNA
Veřejná sféra
Soukromá sféra
Obce
Organizace
zřizované obcemi
Podnikatelské subjekty
Neziskové organizace
WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY V RÁMCI PROJEKTU „STRATEGIE MAS SLEZSKÉ BRÁNY“, KTERÝ BYL FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR
Projekt
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí