Hlavní stránka > Finanční prostředky pro školy a školky regionu

Finanční prostředky pro školy a školky regionu

14.06.2018 08:59:41
Finance pro MŠ a ZŠ

Ministerstvo školství vyhlásilo druhé kolo projektů formou zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony II. V rámci této výzvy mohou základní a mateřské školy opět žádat o finanční prostředky na personální vybavenost, žákovské kluby a doučování dětí a vzdělávaní pedagogů.

V rámci Šablon I byly úspěšnými žadateli všechny základní a mateřské školy Slezské brány, kterým se dohromady podařilo získat přes deset milionů korun. Mateřské školy tyto prostředky většinou využívají na pokrytí platu chůvy pro dvouleté děti a školního asistenta. Na základních školách probíhá intenzivní vzdělávání pedagogů v oblastech jako je zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků, výuka cizích jazyků. Často je využíváno možnosti zřízení pravidelného doučování a přípravy na vyučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem a na školách pracují čtenářské kluby a kluby zábavné logiky.

Ve druhém kole tzv. Šablon II.  se okruh žadatelů i finanční zdroje navýšil. Čerpat finance nyní budou moci nejen základní a mateřské školy, ale i školní družiny a kluby, základní umělecké školy, střediska volného času a domy dětí a mládeže. Oproti prvnímu kolu, kdy bylo možno na jedno zařízení čerpat 200.000,- korun a 2200,- na každého žáka nebo dítě zapsané do mateřské školy, se ve druhém kole tyto částky zvyšují na 300,000,- na zařízení (100,000,- v případě ZUŠ a školských zařízení) a 2500,- na žáka či dítě zapsané do mateřské školy (1800,- pro ZUŠ a školská zařízení).

V praxi to tedy znamená, že základní a mateřská škola, u které je zřízena družina, má nárok na základní částku 700,000,- (200,000,- + 200,000,- + 100,000,-), k níž si přičte 2500,- za každého žáka či dítě zapsané do mateřské školy a 1800,- za každého žáka zapsaného v družině a toto již není zanedbatelná částka.

Tyto peníze může pak opět investovat po dobu dvou let opět do personálního vybavení, žákovských klubů a doučování nebo vzdělávání pedagogů. Nově se nabídka rozšiřuje také na spolupráci pedagogů s experty z praxe a IT techniky, projektové dny a IQ parky. To přináší zajímavé možnosti rozšíření výuky po praktické stránce. Pro podporu rozvoje spolupráce místních odborníků z praxe a škol a školských zařízení uspořádala letos v dubnu MAS Slezská brána v rámci seminářů k této výzvě dvě setkání, kterých se vedle zástupců škol a školek zúčastnili například i zástupci  Vysoké školy báňské.

Možnost žádat o podporu v rámci Šablon II trvá až do června 2019 a všichni oprávnění žadatelé působící v regionu Slezská brána mohou i tentokrát bezplatně využít podpory MAS Slezská brána, pro zpracování žádostí a realizační částí projektu. Všechny potřebné informace a  kontakty naleznete na webových stránkách MAS Slezská brána (www.masslezskabrana.cz).

 Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

Novinky
28.06.2018
Výsledky první vlny výzev MAS Slezská brána
Výsledky hodnocení projektů ve výzvách MAS v OPZ a PRV...
14.06.2018
Finanční prostředky pro školy a školky regionu
Finance pro MŠ a ZŠ...
14.06.2018
Finanční prostředky do našeho regionu
MAS Slezská brána...
Archív novinek
Kalendář
Den, kdy probíhá nějaká akce, je zvýrazněný.
Kontaktní formulář
* povinný údaj
Kontakt
Zájmové sdružení právnických osob
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178
739 31 Řepiště
Moravskoslezský kraj
Česká republika (CZ)

Telefon: +420 558 671 925
E-mail: masslezskabrana@repiste.eu
Web: www.masslezskabrana.cz