Hlavní stránka > Archív

Archív

19.03.2018 11:39:31
Seminář pro žadatele ve výzvách MAS v operačním programu Zaměstanost

15. března 2018 proběhl v prostorách paskovského komunitního centra seminář MAS Slezská brána pro žadatele v operačním programu Zaměstnanost, který byl zaměřen na výzvy MAS: Získání kompetencí k efektivnímu začlenění na trhu práce, Prorodinná opatření a Sociální služby. Na semináři byly předneseny charakteristiky jednotlivých výzev a přiblížena pravidla (obecná i specifická), jimiž se žadatelé řídí v případě podání Žádosti o dotaci. Dále byly řešeny detaily výzev, povinností žadatelů, MAS přiblížila monitorovací prostředí pro zadávání Žádostí o dotaci a pro komunikaci s žadateli, přiblížila proces hodnocení projektů a v závěru se seminář zaměřil na dotazy žadatelů. Prezentace ze semináře naleznete na odkazech jednotlivých výzev.

Zobrazit více
30.04.2018 10:49:33
Výzva MAS č. 1 v PRV

MAS Slezská brána, z.s. vyhlašuje výzvu č. 1 v operační programu PRV

 

Datum vyhlášení výzvy: 14. března 2018

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. března 2018, 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:  30. května 2018, 14:00

Seminář pro žadatele: 5. dubna 2018, 10:00 (pozvánka zde)

 

Kontaktní osoby:

                          Mgr. Tomáš Řeha (projektový manažer)

                          Mgr. David Novák (ředitel)

 

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet na PORTÁLU FARMÁŘE

 

Dokumenty a přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele v PRV 2018 

 

Text výzvy MAS č. 1 v Programu rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Příloha č. 2 - Interní směrnice MAS pro implementaci SCLLD v Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele (stavební povolení)

Příloha č. 4 - Doplňující údaje k hodnocení projektu

Příloha č. 5 - Etický kodex

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 3 - Lesnická infrastruktura

Fiche 4 - Podpora a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích

 

Postup pro podání Žádosti o dotaci přes MAS na Portálu farmáře

 

 

Zobrazit více
1345678...131415